Jak zarejestrować drona w 2021
Jak zarejestrować drona w 2022? Jaki numer nakleić na drona? Co muszę mieć ze sobą latając dronem?
20 kwietnia 2022
dron rolniczy agras
Dron rolniczy do oprysków — usługi, kursy, drony Agras
4 lipca 2022

Drony, a nowe przepisy i prawo dla dronów 2022. Najczęstsze pytania o drony – FAQ.

Drony, a nowe prawo dla dronów 2021. Najczęstsze pytania i odpowiedzi - FAQ

Mój dron waży kilka gramów więcej niż wymaga tego dana klasa. Czy to jest istotne?

Tak. Przepisy jasno wskazują zakresy wagi statku powietrznego, kwalifikującego go do danej klasy, określanej jako MTOM, tj. „maksymalna masa startowa”. MTOM oznacza maksymalną, określoną przez producenta lub konstruktora, masę BSP, obejmującą obciążenie użytkowe i paliwo, przy której można eksploatować BSP.

Kto będzie kontrolował sprzęt?

Do kontroli urządzeń uprawnieni są m. in.: Inspektorzy ULC i Policja. W razie konieczności może zostać zlecona również ekspertyza podmiotom zewnętrznym.

Czy będą wymagania wobec sprzedawców dronów?

Tak, obowiązki podmiotów gospodarczych zawiera rozporządzenie (UE) 2019/945 w Sekcji 2.

Jakie są wymagania wobec importerów dronów?

Art. 5 rozporządzenia (UE) 2019/945 mówi o tym, że produkty są udostępniane na rynku wyłącznie wówczas gdy spełniają wymogi zawarte w danym rozdziale i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa osób, zwierząt i mienia. Obowiązki dotyczące importerów określone zostały w art. 8 oraz art. 10.

Co stanie się z dronami wyprodukowanymi przed 31 grudnia 2020 r.?

Okres przejściowy dla statków powietrznych i operatorów zdefiniowany jest w art. 20, 22 i 23 rozporządzenia (UE) 2019/947. Zbiorczo opisuje je poniższa tabela:


Czy będzie można zmodyfikować drona i dostosować do nowych przepisów?

możliwa jest konwersja dronów wprowadzonych już do obrotu na drony oznaczone klasami zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/945. Należy pamiętać, że to producent wdraża środki zapewniające, że proces konwersji drona zapewni zgodność drona z przepisami rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/945.
EASA wyróżnia dwie możliwości konwersji:

  • modernizację przez producenta poprzez: wycofanie produktów, aktualizację sprzętu lub oprogramowania w ramach procedury kontroli produkcji, nadanie nowego numeru seryjnego, umieszczenie etykiety identyfikacyjnej klasy, wydanie nowej deklaracji CE.
  • aktualizację oprogramowania przez użytkownika końcowego poprzez: aktualizację oprogramowania przez właściciela pod pełną kontrolą producenta, wysłanie przez producenta nowej deklaracji CE, etykiety identyfikacyjnej klasy i nowej tabliczki numeru seryjnego do właściciela oraz umieszczenie przez właściciela etykiety identyfikacyjnej klasy i nowej tabliczki numeru seryjnego na dron.

Jakim dronem będzie można latać w kategorii otwartej?

W kategorii otwartej można latać dronem klasy: C0, C1, C2, C3, C4, własną konstrukcją oraz dronem bez nadanej klasy o masie poniżej 25 kg i takim, który został wprowadzony do obrotu przed 1 stycznia 2023 r. (w zaleznosci od masy w odpowiedniej podkategorii).

Jakim dronem będzie można latać w kategorii szczególnej?

W kategorii szczególnej będzie można latać statkami powietrznymi klasy C5 (STS-01) i C6 (STS-02), wykorzystując scenariusze standardowe oraz dronami określsonymi w krajowych scenariuszach NSTS. W przypadku ubiegania się o zezwolenie Prezesa ULC na operację w kategorii szczególnej, sprzęt powinien zostać dostosowany pod względem technicznym do charakteru operacji, a jego parametry powinny zostać opisane w zgłoszeniu i uwzględnione w analizie ryzyka, INOP i CONOPS.

Jakim dronem będzie można latać w kategorii certyfikowanej?

W kategorii certyfikowanej będzie można latać jedynie statkami powietrznymi, które przejdą proces oceny technicznej i certyfikacji. Obecnie są opracowywane szczegółowe przepisy techniczne dla tej kategorii.

Chcę wprowadzić drona na rynek. W jaki sposób uzyskać deklarację zgodności z klasą?

Należy zapoznać się z art. 14 rozporządzenia delegowanego 945, który poświęcony jest kwestii Deklaracji zgodności UE. Statek powietrzny będzie musiał przejść procedurę oceny zgodności z normami w dowolnym kraju członkowskim. Taki proces będzie odbywał się w notyfikowanej jednostce badawczej.

Chcę latać rojem dronów. Czy jest taka możliwość?

Lot rojem dronów zalicza się do kategorii szczególnej. W celu wykonania takiej operacji należy przygotować odpowiednią dokumentację w celu wydania zezwolenia na operację przez Prezesa ULC (m.in. analizę ryzyka, instrukcję operacyjną, CONOPS).

Posiadam bezzałogowy helikopter – czy mogę nim latać?

Tak, uwzględniając klasę BSP oraz kategorię wykonywania lotów.

Co z dronami powyżej 150 kg?

Drony te będą zaliczane do kategorii certyfikowanej i będą wymagały oceny technicznej oraz certyfikacji.

Co z dronami, które latają w trybie automatycznym?

Drony te nadal będą latać w trybie automatycznym, na warunkach określonych w kategorii szczególnej lub certyfikowanej.

Co z dronami autonomicznymi?

Loty autonomiczne mogą być wykonywane w kategorii szczególnej i certyfikowanej.

Może cię też zainteresować:

https://ironsky.pl/nowe-przepisy-dronowe-gdzie-i-jak-latac-dronem-w-2021-w-kategorii-otwartej-kompendium-wiedzy/

Pomogłem? Proszę o krótką opinię i / lub po prostu daj 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ na Facebooku (kliknij link)

Dla ciebie to minuta, dla mnie ważny element biznesu. Dziękuję za Twoją opinię i pomoc!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *