ZGŁOSZENIE PRZEPROWADZENIA LOTÓW UAV

Formularz można pobrać tu:

http://www.pata.pl/index.php?lang=_pl&opis=OPS/ops_formularze

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Ośrodkiem Planowania Strategicznego ASM1, pracującego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:00 do 15:00.

Tel.: (+ 48 22) 574-57-21
Tel.: (+ 48 22) 574-57-23
Tel.: (+ 48 22) 574-57-24
Tel.: (+ 48 22) 574-57-25

Wypełniony formularz powinien trafić do Ośrodka Planowania Strategicznego ASM1 na minimum 10 dni przed planowanym terminem realizacji przedsięwzięcia.

Formularze mogą być wysyłane za pośrednictwem:
faksu (+ 48 22) 574 57 69, 574 57 13,
maila: asm1@pansa.pl,
poczty na adres:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Ośrodek Planowania Strategicznego ASM1
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa