SŁOWNIK ZNACZEŃ I SKRÓTÓW

Zastanawiasz się co oznaczają skróty w tematach o dronach? Poznaj najczęściej stosowane skróty i oznaczenia w branży:

 • UAVO – (ang. Unnamend Aircraft Vehicle Operator) operator bezzałogowego statku powietrznego.
 • UAV –(ang. Unnamend Aircraft Vehicle) bezzałogowy statek powietrzny
 • VLOS – (ang. Visual Line of Sight) operacje, w których operator lub obserwator bezzałogowego statku powietrznego utrzymują bezpośredni kontakt wzrokowy
 • z bezzałogowym statkiem powietrznym w celu zapewnienia separacji od innych statków powietrznych i przeszkód.
 • BVLOS – (ang. Beyond Visual Line of Sight) operacje poza zasięgiem wzroku operatora bezzałogowego statku powietrznego
 • UAS - (ang. Unmanned Aircraft System) system, w skład którego wchodzi: dron, system kontroli, połączenie służące do kontrolowania drona oraz pozostałe wyposażenie drona)
 • AUVSI – (ang. Association for Unmanned Vehicle Systems Internationa) Międzynarodowe Stowarzyszenie Bezzałogowych Statków Powietrznych
 • ICAO – (ang. International Civil Aviation Organization) Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego
 • EASA – (ang. European Aviation Safety Agency) Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego
 • OSD – (ang. on screen display) wyświetlanie na ekranie
 • FPV – (ang. first person view) widok z perspektywy pierwszej osoby
 • FC –(ang. flight control) kontroler lotu
 • ARF (ang. almost ready to fly) – sama rama z silnikami i kontrolerami
 • PNP (ang. plug and play) – zestaw umożliwiający lot drona
 • RTF (ang. ready to fly) – zestaw pozwalający na lot i sterowanie dronem
 • LRS – (ang. Long Range System) system dalekiego zasięgu
 • VFR – (ang. Visual Flight Rules) zasady lotu z widocznością
 • IFR – (ang. Instrumental Flight Rules) zasady lotu według wskazań przyrządów
 • FIR – (ang. Flight Information Region) rejon informacji lotniczej
 • ULC – Urząd Lotnictwa Cywilnego
 • PAŻP – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
 • FIS – Służby Informacji Powietrznej
 • BSP - Bezzałogowy Statek Powietrzny
 • BSR – bezzałogowy samolot rozpoznawczy
 • BSL - Bezzałogowy Statek Latający
 • S - samolot
 • H - śmigłowiec
 • MR - wielowirnikowiec
 • AS - sterowiec
 • O - inny bezzałogowy statek powietrzny
 • Bicopter – dron z 2 śmigłami
 • Tricopter – dron z 3 śmigłami
 • Quadrocopter – dron z 4 śmigłami
 • KIT – rama multicoptera
 • Outrunner - silnik z ruchomą obudową zewnętrzną
 • Inrunner – silnik z ruchomym wałem wewnętrznym
 • Aparatura – urządzenie sterujące dronem
 • RX - odbiornik
 • TX - Nadajnik
 • mW - moc wyjściowa np. nadajnika
 • ESC – regulator, urządzenie sterujące prędkością silnika bezszczotkowego