Gdzie można latać dronem? Właśnie po to jest ta mapa polskiej przestrzeni powietrznej AIP

 

Mapa polskiej przestrzeni powietrznej AIP

Mapa przedstawia graficzną prezentację użytkowania polskiej przestrzeni powietrznej. Wyświetlane są rezerwacje na elementy przestrzeni powietrznej według wybranego widoku AUP/UUP/NEXT AUP, ustawionych filtrów warstw, czasu oraz wysokości. Po kliknięciu LPM na element, w prawym dolnym rogu, zostanie wyświetlone okno ze szczegółami dotyczącymi rezerwacji – czasy obowiązywania, zakres wysokości oraz podmiot odpowiedzialny. Nie są wyświetlane statusy rezerwacji. Rezerwacje wyświetlane w widoku UUP to sytuacja planowana. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące aktywnych rezerwacji należy skontaktować się z AMC Polska pod numerami telefonu +48 22 574 5733-35. W przypadku rezerwacji nakładających się geometrycznie, informacje zostaną wyświetlone w osobnych oknach w kolejności alfabetycznej.

Elementy przestrzeni/AUP bieżący oraz jutrzejszy kliknij tutaj:

Widoki AUP

AUP

W widoku AUP (ang. Airspace Use Plan) na mapie wyświetlany jest plan użytkowania polskiej przestrzeni powietrznej zawierający informacje o przydziale struktur przestrzeni powietrznej. Każdego dnia publikowany jest tylko jeden AUP, czas obowiązywania AUP jest wyświetlany w prawym górnym rogu. Zmiany sytuacji planowanej publikowane są jako UUP.

UUP

W widoku UUP (ang. Updated Airspace Use Plan) na mapie wyświetlany jest zaktualizowany plan użytkowania polskiej przestrzeni powietrznej zawierający zmiany do opublikowanego AUP. Czas obowiązywania UUP jest wyświetlany w prawym górnym rogu. Widok jest aktualizowany w momencie wygenerowania kolejnego UUP przez AMC Polska. W przypadku, gdy nie został jeszcze opublikowany UUP zostanie wyświetlony komunikat UUP w trakcie przygotowania. Na mapie nie są wyświetlane statusy rezerwacji elementów przestrzeni powierznej.

NEXT AUP

W widoku NEXT AUP na mapie wyświetlany jest plan użytkowania polskiej przestrzeni powietrznej zawierający informacje o przydziale struktur przestrzeni powietrznej na następny dzień. W przypadku, gdy nie został jeszcze opublikowany AUP zostanie wyświetlony komunikat AUP w trakcie przygotowania. Czas obowiązywania AUP jest wyświetlany w prawym górnym rogu.

BSP

W widoku BSP na mapie wyświetlany jest zaktualizowany plan użytkowania polskiej przestrzeni powietrznej zawierający zmiany do opublikowanego AUP, a także rejony lotów bezzałogowych statków powietrznych. Na zobrazowaniu zostaną wyświetlone tylko te rejony, których okres ważności, przynajmniej częściowo, zawiera się w przedziale czasu, który jest wyświetlony w lewym dolnym rogu.

Warstwy AUP/UUP

Filtrowanie treści mapy według typów elementów przestrzeni powietrznej zawartych w AUP/UUP. Dodatkowe informacje dotyczące typów elementów przestrzeni powietrznej są zawarte w zbiorze informacji lotniczej AIP (rozdziały ENR2.2.3-1 i ENR 2.2.2-1).

Statyczne warstwy przestrzeni powietrznej

Filtrowanie treści mapy według typów elementów przestrzeni powietrznej, które nie są publikowane w AUP/UUP, a ich aktywność jest opisana w zbiorze informacji lotniczej AIP.

Bezzałogowane statki powietrzne

Filtrowanie treści mapy według rodzaju lotów bezzałogowych statków powietrznych.

Filtr czasu

Filtrowanie treści mapy według czasu. Na zobrazowaniu zostaną wyświetlone tylko te rezerwacje, których okres ważności, przynajmniej częściowo, zawiera się w zdefiniowanym przedziale filtra czasu. Uwaga! W widoku UUP czas początkowy jest automatycznie ustawiany według czasu początkowego obowiązywania aktualnego UUP (czas początkowy UUP jest wyświetlany w prawym górnym rogu). Przesunięcie suwaka na wcześniejszą godzinę spowoduje wyświetlenie danych z AUP.

Filtr wysokości

Filtrowanie treści mapy według wysokości. Na zobrazowaniu zostaną wyświetlone tylko te rezerwacje, których zakres wysokości, przynajmniej częściowo, zawiera się w zdefiniowanym przedziale filtra wysokości. Jednostkami wysokości są poziomy lotu (ang. flight levels), np. oznaczenie F200 odpowiada wysokości 20 000 ft. Minimalna wysokość GND (ang. ground) określa poziom terenu, natomiast maksymalna UNL (ang.unlimited) określa brak granicy wysokości.

Czas ostatniej synchronizacji

Czas ostatniej synchronizacji odnosi się do synchronizacji pomiędzy systemami i odbywa się co 5 minut. Synchronizacja nie wiąże się z każdorazową zmianą danych.

Czas obowiązywania

Czas obowiązywania AUP to zawsze 06:00 UTC do 06:00 UTC dnia następnego. Początek obowiązywania UUP zmienia się w zależności od czasu jego opublikowania przez AMC Polska.

AUP/UUP BIEŻĄCY

W zakładce AUP/UUP bieżący w tabeli wyświetlany jest zaktualizowany plan użytkowania polskiej przestrzeni powietrznej zawierający informacje o przydziale struktur przestrzeni powietrznej na bieżący dzień. W przypadku, gdy nie został jeszcze opublikowany UUP zostanie wyświetlony AUP dla bieżącego dnia. Czas obowiązywania AUP/UUP jest wyświetlany w prawym górnym rogu. Zmiana wyświetlanego planu możliwa jest poprzez naciśnięcie przycisku AUP lub UUP (w zależności od obecnie wyświetlanego planu) w prawym górnym rogu.

NASTĘPNY AUP

W zakładce Następny AUP w tabeli wyświetlany jest zaktualizowany plan użytkowania polskiej przestrzeni powietrznej zawierający informacje o przydziale struktur przestrzeni powietrznej na następny dzień. W przypadku, gdy nie został jeszcze opublikowany UUP zostanie wyświetlony AUP na następny dzień. W przypadku, gdy AUP i UUP na następny dzień nie są dostępne zostanie wyświetlony komunikat AUP w przygotowaniu. Czas obowiązywania AUP/UUP jest wyświetlany w prawym górnym rogu. Zmiana wyświetlanego planu możliwa jest poprzez naciśnięcie przycisku AUP lub UUP (w zależności od obecnie wyświetlanego planu) w prawym górnym rogu.

FAQ

Co to jest AUP?

AUP (ang. Airspace Use Plan) to plan użytkowania przestrzeni powietrznej – dokument zawierający informację o przydziale struktur przestrzeni powietrznej. Każdego dnia publikowany jest tylko jeden AUP.

Co to jest UUP?

UUP (ang. Updated Airspace Use Plan) to zaktualizowany plan użytkowania przestrzeni powietrznej zawierający zmiany do opublikowanego AUP. Dla każdego AUP może zostać opublikowana dowolna liczba UUP. W przypadku, gdy nie został opublikowany UUP, obowiązującym dokumentem jest AUP.

Jaki jest czas obowiązywania AUP?

AUP jest publikowany na każdy dzień i obowiązuje od 06:00 UTC do 06:00 UTC dnia następnego.

Jaki jest czas obowiązywania UUP?

Czas obowiązywania UUP jest zależny od godziny wygenerowania jego treści przez AMC Polska.

Kiedy będzie dostępny AUP na następny dzień?

AUP na następny dzień jest publikowany po godzinie 16:00 UTC.

Kiedy będzie dostępny UUP?

UUP będzie dostępny w momencie jego wygenerowania przez AMC Polska. W przypadku, gdy nie został opublikowany UUP, obowiązującym dokumentem jest AUP.

Czy rezerwacje wyświetlane w widoku UUP są aktywne?

Rezerwacje wyświetlane w widoku UUP to rezerwacje planowane – aby uzyskać szczegółowe informacje o aktywacjach rezerwacji należy skontaktować się z AMC Polska.

Po czym poznać, że wyświetlane informacje są nieaktualne?

W prawym górnym rogu wyświetlany jest czas ostatniej synchronizacji. Dane są odświeżane w pięciominutowym interwale. Jeżeli po odświeżeniu strony czas bieżący różni się od czasu ostatniej synchronizacji o więcej niż pięć minut może to oznaczać, że wystąpił problem z aktualizacją danych. W takim przypadku, aby uzyskać najnowsze informacje, należy skontaktować się z AMC Polska +48 22 574 5733-35.

Co oznacza UTC?

UTC to skrót od Coordinated Universal Time. Polska znajduje się w strefach czasowych:

  • UTC+01:00 (czas środkowoeuropejski (CET), w okresie zimowym)
  • UTC+02:00 (czas środkowoeuropejski letni (CEST), w okresie letnim)

    Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.