ZAPISY NA KURSY PILOT DRONA NSTS

Lub wypełnij poniższyFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

SZKOLENIA NA PILOTA DRONA

KATEGORIA SZCZEGÓLNA "NSTS" (DAWNIEJ UAVO, ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI "LICENCJA" NA DRONY UAVO VLOS / BVLOS)

w Centrum Szkolenia i Egzaminowania Pilotów Dronów - IRONSKY

Wszystkie pola formularza są wymagane. Wypełnienie formularza NIE zobowiązuje Ciebie w żaden sposób do udziału w wybranym szkoleniu.

  Przyjmuję do wiadomości, że:
  1. Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym” jest IRONSKY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Bohaterów Bukowskich 4, 64-320 Buk.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym - wynikającym
  z celów niezbędnych do realizacji szkolenia.
  3. Dane osobowe będą przekazywane i udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które będą przetwarzały dane osobowe w imieniu administratora danych na podstawie zawartej umowy.
  4. Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
  5. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
  8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane w celu profilowania.