ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI UAVO

CO TO JEST CERTYFIKAT UAVO – ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI OPERATORA DRONA?

Licencja na drona, a właściwie świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego (w skrócie UAVO), bo tak nazywa się wydawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego dokument, jest wymagane jedynie wobec osób wykonujących loty inne niż rekreacyjne lub sportowe. Wszystkie loty związane ze świadczeniem usług takich jak wykonywanie zdjęć, wideo, fotogrametria, różnego rodzaju pomiary czy monitoring z powietrza, loty badawcze itp. wymaga ją zatem posiadania świadectwa kwalifikacji na drona.

KIEDY POTRZEBUJĘ UAVO?

Jeśli wiążesz swoją przyszłość z dronami i chcesz na nich zarabiać usługowo, np. kręcąc filmy, czy monitorując obszar, a za wykonaną pracę pobierasz pieniądze, wówczas musisz mieć już świadectwo kwalifikacji (ŚK) operatora drona zwane popularnie, lecz nieprawidłowo: „prawo jazdy na drona”, „papiery na drona” lub „licencja na drona”.

I KTO MNIE SPRAWDZI? SKĄD WIEDZĄ, CZY MAM UPRAWNIENIA NA DRONA UAVO?

Organem wydającym uprawnienia UAVO na drona oraz regulującym je prawnie jest Urząd Lotnictwa Cywilnego, którego Inspektorzy po okazaniu legitymacji służbowej mają pełne prawo do przeprowadzenia oględzin Twojego bezzałogowego statku powietrznego (BSP). Zatem taki Inspektor z ULC-u może poprosić Cię o wszystkie dokumenty potwierdzające legalność aktualnego lotu BSP, a w tym świadectwo kwalifikacji UAVO, jeżeli dana strefa lotnicza lub obszar, w którym wykonujesz lot, tego wymaga. Osoba upoważniona do kontroli może wykonać czynności kontrolno-pomiarowe, a nawet zabezpieczyć dron, który jest wadliwy, uszkodzony lub zagraża innym użytkownikom przestrzeni powietrznej, stanowiąc zagrożenie dla ludzi i mienia będących w jego zasięgu.

ULC posiada wykaz wydanych ŚK z konkretnym wpisem uprawnień VLOS, BVLOS, INS, zatem łatwo sprawdzić, czy Twoje nazwisko figuruje na tej liście i posiadasz niezbędne uprawnienia na drona.

Częściej na swojej drodze spotkasz kontrolę policji niż inspektora ULC, ale czy policja ma prawo skontrolować Twoje świadectwo UAVO? Tak… ale nie do końca! Policjant może uznać, że zakłócasz porządek i spokój, a tym samym możesz być wylegitymowany z dowodu osobistego, ale samo świadectwo kwalifikacji nie podlega legitymowaniu przez policję, zatem możesz zostać zatrzymany na 48h w celu wyjaśnienia sprawy. Zatem, jeśli masz ŚK i latasz legalnie, a przytrafi Ci się kontrola policji, to okaż przedstawicielom służby mundurowej certyfikat na drona. W ten sposób znacznie przyspieszysz proces wyjaśniania sprawy i unikniesz dodatkowych nieprzyjemności (włącznie z zatrzymaniem na 48h).

ILE OSÓB W POLSCE MA ŚWIADECTWO UAVO?

Według najświeższych danych ULC-u wydanych świadectw kwalifikacji na drona UAVO na dzień 13.12.2018 jest dokładnie 6173. W ramach UAVO wpisywane są dodatkowe uprawnienia do lotów w zasięgu wzroku (VLOS), poza zasięg wzroku (BVLOS) i instruktorskie (INS). Liczby tych uprawnień przedstawia wykres.

    • VLOS - 5472 osoby86%
    • BVLOS - 800 osób12%
    • INS - 108 osób2%

JAKIE SĄ KARY ZA NIELEGALNE LATANIE DRONEM?

Z samej Ustawy Prawo Lotnicze wynika, że wykonując lot przy użyciu statku powietrznego i naruszając przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot się odbywa, możesz zostać ukarany nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Wyobraź sobie, że spowodujesz wypadek lotniczy z udziałem drona, spadniesz komuś na głowę albo doprowadzisz do stałego uszczerbku na zdrowiu, inwalidztwa lub śmierci – kara będzie dużo wyższa. Licencja na drona to gwarancja bezpieczeństwa: Twojego i innych.

JAK UZYSKAĆ UAVO, CZYLI ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI OPERATORA DRONA?

Świadectwo Kwalifikacji UAVO, czyli tzw. licencja na drony, wydawana jest po przejściu obowiązkowego szkolenia lotniczego w podmiocie zarejestrowanym w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, takim jak IRONSKY. Jeśli przejdziesz pozytywnie szkolenie na operatora drona, następnym krokiem jest egzamin państwowy (teoria + praktyka), który może zorganizować dla Ciebie szkoła lub sam zgłosisz się do egzaminatora.

Najczęściej zadawane pytania o szkolenie na drony

ILE KOSZTUJE LICENCJA NA DRONA UAVO - CENA KURSU NSTS?

Pierwszy koszt to samo szkolenie UAVO, obecnie w 2021 roku już określane jako Certyfikat Kompetencji Pilota Drona, które kończyło się wydaniem świadectwa kwalifikacji UAVO, a obecnie w 2021 kończy się wydaniem wcześniej wspomnianego Certyfikatu Kompetencji. W IRONSKY szkolenie UAVO VLOS "NSTS-01", czyli pilot drona w zasięgu wzroku do wykonywania lotów w kategorii szczególnej to kwota 952 zł brutto w promocji z 1700 zł brutto. Poza tym nie musisz doliczać żadnych dodatkowych kosztów, które były obligatoryjne jeszcze przed 2021 rokiem czyli np. nie trzeba już badań lotniczo-lekarskich na drona (ok 200zł) oraz nie trzeba już kupować (kwiecień 2021) ubezpieczenia OC operatora drona (od 60zł na miesiąc). Jedynym kosztem dodatkowym pozostaje egzamin końcowy.

Możesz też skorzystać z naszych szkoleń dofinansowanych ze środków Unijnych. Skontaktuj się w tym celu z pracownikiem IRONSKY 663 944 151 lub 519 410 610 lub napisz na biuro@ironsky.pl.