ŚWIADECTWO
KWALIFIKACJI UAVO

CO TO JEST UAVO – ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI OPERATORA DRONA?

Licencja, a właściwie świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego (w skrócie UAVO), bo tak nazywa się wydawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego dokument, jest wymagane jedynie wobec osób wykonujących loty inne niż rekreacyjne lub sportowe. Wszystkie loty związane ze świadczeniem usług takich jak wykonywanie zdjęć, wideo, fotogrametria, różnego rodzaju pomiary czy monitoring z powietrza, loty badawcze itp. wymaga ją zatem posiadania świadectwa kwalifikacji.KIEDY POTRZEBUJĘ UAVO?

Jeśli wiążesz swoją przyszłość z dronami i chcesz na nich zarabiać usługowo np. kręcąc filmy, czy monitorując obszar, a za wykonaną pracę pobierasz pieniądze, wówczas musisz mieć już świadectwo kwalifikacji (ŚK) operatora drona zwane popularnie lecz nieprawidłowo „prawem jazdy na drona” lub „licencją na drona”.

I KTO MNIE SPRAWDZI? SKĄD WIEDZĄ, CZY MAM UAVO?

Organem wydającym UAVO oraz regulującym je prawnie jest Urząd Lotnictwa Cywilnego, którego Inspektorzy po okazaniu legitymacji służbowej mają pełne prawo do przeprowadzenia oględzin Twojego bezzałogowego statku powietrznego (BSP). Zatem taki Inspektor z ULC-u może poprosić Cię o wszystkie dokumenty potwierdzające legalność aktualnego lotu BSP, a w tym świadectwo kwalifikacji UAVO, jeżeli dana strefa lotnicza lub obszar, w którym wykonujesz lot tego wymaga, ale też może wykonać czynności kontrolno-pomiarowe, a nawet zabezpieczenia drona, który jest wadliwy, uszkodzony lub zagraża innym użytkownikom przestrzeni powietrznej i stanowi zagrożenie dla ludzi i mienia będących w jego zasięgu.

ULC posiada wykaz wydanych ŚK z konkretnym wpisem uprawnień VLOS, BVLOS, INS, zatem łatwo sprawdzić, czy Twoje Nazwisko figuruje na tej liście.

Częściej na swojej drodze spotkasz kontrolę policji niż inspektora ULC, ale czy policja ma prawo do kontroli Twojego UAVO? W skrócie tak…no ale nie nie do końca J chodzi o to, że policjant może uznać, że zakłócasz porządek i spokój, a tym samym możesz być wylegitymowany z dowodu osobistego, ale samo świadectwo kwalifikacji nie podlega legitymowaniu przez policję, zatem możesz zostać zatrzymany na 48h w celu wyjaśnienia sprawy. Zatem jeśli masz ŚK i latasz legalnie, a przytrafi Ci się kontrola policji, to daj im to UAVO do wglądu – przyspieszysz proces i nie będizesz siedzieć na dołku przez 48h.

ILE OSÓB W POLSCE MA UAVO?

Według najświeższych danych ULC-u wydanych świadectw kwalifikacji na dzień 13.12.2018 jest dokładnie 6173. W ramach UAVO wpisywane są dodatkowe uprawnienia do lotów w zasięgu wzroku (VLOS), poza zasięg wzroku (BVLOS) i instruktorskie (INS). Liczby tych uprawnień przedstawia wykres.

  • VLOS - 5472 osoby86%
  • BVLOS - 800 osób12%
  • INS - 108 osób2%

JAKIE SĄ KARY ZA NIELEGALNE LATANIE DRONEM?

Z samej Ustawy Prawo Lotnicze wynika, że wykonując lot przy użyciu statku powietrznego naruszając przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot się odbywa możesz zostać ukarany nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Wyobraź sobie, że spowodujesz wypadek lotniczy z udziałem drona, spadniesz komuś na głowę, albo doprowadzisz do stałego uszczerbku na zdrowiu, inwalidztwa, albo zabijesz – kara będzie dużo większa.

JAK UZYSKAĆ UAVO, CZYLI ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI OPERATORA DRONA?

Świadectwo Kwalifikacji wydawane jest po przejściu ubowiązkowego szkolenia lotniczego w podmiocie zarejestrowanym w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, takim jak IRON SKY. Jeśli przejdziesz pozytywnie szkolenie na operatora drona, następnym rokiem jest egzamin państwowy (teoria + praktyka), który może organizować dla Ciebie szkoła lub sam zgłosisz się do egzaminatora.

Najczęściej zadawane pytania o szkolenie na drony

ILE KOSZTUJE UZYSKANIE UAVO?

Pierwszy koszt to samo szkolenie UAVO. W IRON SKY szkolenie UAVO VLOS to kwota 1700 zł. Podstawowe opłaty związane z przystąpieniem do egzaminów państwowych oraz wydaniem certyfikatów są stałe, określone przez ULC:

  • Za gzamin teoretyczny: 53zł
  • Za egzamin praktyczny: 105zł
  • Za wydanie świadectwa UAVO: 43zł

Poza tym musisz doliczyć jeszcze koszty badań lotniczo lekarskich (ok 200zł) oraz ubezpieczenia OC operatora drona (od 60zł na miesiąc)

Możesz też skorzystać z Naszych szkoleń dofinansowanych ze środków Unijnych. Skontaktuj się w tym celu z pracownikiem IRON SKY.