Fotogrametria i mapowanie
z wykorzystaniem dronów

DLA KOGO SZKOLENIE Z FOTOGRAMETRII NISKIEGO PUŁAPU?

Szkolenie z tworzenie ortofotomap i numerycznych modeli wysokościowych za pomocą drona przeznaczony jest dla osób, które posiadają Świadectwo Kwalifikacji operatora drona UAVO lub posiadają umiejętności, wiedzę i panują nad dronem w locie. Na tym szkoleniu nie uczymy się latać bezzałogowymi statkami powietrznymi, tylko wykorzystywać je do fotogrametrii.

2

CZEGO NAUCZĘ SIĘ NA SZKOLENIU Z FOTOGRAMETRII?

Szkolenie wprowadza operatora bezzałogowego statku powietrznego w podstawy fotogrametrii niskiego pułapu lotniczego, a w szczególności w:

 • Parametry nalotów fotogrametrycznych, takich jak wysokość nalotu, rozdzielczość terenowa zdjęcia, pokrycie podłużne i poprzeczne
 • Opisy kamer i parametrów mających znaczenie w kolejnych etapach procesu opracowania pozyskanego materiału oraz kontroli jakości wykonanych zdjęć

Każdy kursant otrzymuje z części praktycznej podręcznik „Krok po kroku – jak przygotować i zaplanować lotniczą misję fotogrametryczną przy użyciu Bezzałogowca”

Przed przystąpieniem do części praktycznej operator UAVO jest zapoznawany z podstawami wybranego programu do wykonywania misji fotolotnicznych. Na rynku dostępnych jest wiele programów działających w oparciu o podobne założenia, niezależnie od użytkowanego systemu operacyjnego, np.

 • Pix4D
 • Map Pilot
 • Drone Deploy
 • Altizure

Część teoretyczna przedstawia zasady obowiązujące w fotogrametrii bez względu na stosowaną platformę czy kamerę. Więc z części teoretycznej skorzystać mogą wszyscy potencjalni operatorzy UAVO chcący wykonywać naloty BSP pod kątem pozyskania materiału foto/video w fotogrametrii niskiego pułapu, niezależnie od posiadanego sprzętu.

W czasie części praktycznej szkolenia operator zapozna się z wszystkimi nastawami wybranego programu do wykonywania misji fotolotnicznych, gdyż dopiero wówczas będzie w stanie samodzielnie w pełni kontrolowanie wykonywać naloty BSP pozyskujące materiał fotogrametryczny.

SPRZĘT

Kurs kierowany jest w szczególności do wszystkich użytkowników wielowirnikowców DJI: Mavic Pro, Phantom 3 i 4, Inspire 1 i 2, Matrice 200 i 600. Kursanci posiadający sprzęt inny niż w/w mogą wziąć udział również w szkoleniu praktycznym na swoim sprzęcie po wcześniejszej konsultacji z osobą prowadzącą szkolenie, aby poszło to sprawnie. Jeżeli nie masz swojego drona skontaktuj się z nami w sprawie wypożyczenia go na czas kursu praktycznego z fotogrametrii.

 SZCZEGÓŁOWY PLAN SZKOLENIA

 1. Zastosowania fotogrametrii niskiego pułapu – wprowadzenie do tematu wykładu:
  • Chmura punktów,
  • Pomiary długości, objętości, powierzchni,
  • Automatyczne modelowanie 3D,
  • DSM (Numeryczny Model Terenu),
  • DSM (Numeryczny Model Pokrycia Terenu), true-ortofotomapa,
  • Zalety oraz ograniczenia BSL w zastosowaniach fotogrametrycznych.
 1. Budowa systemu bezzałogowego statku powietrznego (BSP):
  • Rodzaje BSP stosowanych w fotogrametrii,
  • Zasada działania BSP oraz systemów wspomagających,
  • System stabilizacji kamery,
  • Pojęcie kamery niemetrycznej,
  • Rodzaje matryc kamer cyfrowych – Efekt Rolling Shutter oraz Global Shutter,
  • Sytuacje awaryjne.
 1. Pozyskiwanie danych z pokładu BSP:
  • Planowanie misji autonomicznej w programie Pix4D Capture,
  • Parametry misji fotogrametrycznej w zależności od przyjętego GSD,
  • Uwagi praktyczne dotyczące odpowiedniego doboru parametrów nalotu.
 1. Prawo polskie, a naloty fotogrametryczne niskiego pułapu:
  • Podstawa prawna – ustawa Prawo Lotnicze,
  • Strefy lotnicze w FIR WARSZAWA,
  • Loty VLOS, a BVLOS na terenie kraju.
 1. Proces aerotriangulacji – wyrównanie bloku zdjęć niskopułapowych:
  • Elementy orientacji wewnętrznej oraz elementy orientacji zewnętrznej,
  • Wprowadzenie do procesu automatycznego dopasowania obrazów,
  • Aerotriangulacja metodą niezależnych wiązek z procesem samokalibracji w odniesieniu do fotogrametrii niskopułapowej,
  • Nawiązanie bloku zdjęć – osnowa fotogrametryczna.
 1. Wprowadzenie do procesu generowania chmury punktów:
  • Wpływ doboru parametrów procesu Semi Global Matching na produkt wyjściowy procesu,
   Proces „czyszczenia” chmury punktów,
  • Wprowadzenie do automatycznego modelowania 3D – przykłady modeli.
 1. Numeryczne modelowanie terenu – DTM i DSM.
 1. True-ortofotomapa, a tradycyjna ortofotomapa.
 1. Kierunki rozwoju technologii fotogrametrii UAV:
  • lotniczy skaning laserowy – dron z laserem LIDAR,
  • opracowania termowizyjne,
  • rolnictwo precyzyjne – zastosowanie kamer multispektralnych.
 1. Uwagi praktyczne oraz pojęciowe oferowanych produktów fotogrametrycznych pozyskanych z niskiego pułapu na rynku krajowym:
  • proces nadzorowany, a proces nienadzorowany,
  • georeferencja,
  • brak opracowań wykonywanych w oparciu o fotopunkty – defekt skali,
  • nieświadomość posiadanej matrycy kamery.

Efekty nalotów fotogrametrycznych niskiego pułapu przy użyciu drona DJI Phantom 4 PRO

RAMOWY PLAN SZKOLENIA – WYKONYWANIE NALOTÓW FOTOGRAMETRII NISKIEGO PUŁAPU ZA POMOCĄ BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO

CZĘŚĆ WYKŁADOWA – 3,5h

 1. Zastosowania fotogrametrii niskiego pułapu – wprowadzenie do tematu w przykładach
 2. Budowa systemu bezzałogowego statku powietrznego (BSP) ze zwróceniem uwagi na elementy istotne podczas nalotu fotogrametrycznego
 3. Zarys procesów koniecznych celem powstawania ortofotoproduktu w przykładach
 4. True-ortofotomapa i tradycyjna ortofotomapa, proces nienadzorowany oraz nadzorowany
 5. Kierunki rozwoju technologii fotogrametrii UAV

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – 4h

Przygotowanie do pozyskiwania danych z pokładu BSP:

 1. Planowanie misji autonomicznej w aplikacji na urządzenie mobilne
 2. Parametry misji fotogrametrycznej w zależności od przyjętego GSD
 3. Uwagi praktyczne dotyczące odpowiedniego doboru pozostałych parametrów nalotu

CENA FOTOGRAMETRIA Z DRONA, MAPOWANIE DRONEM, ORTOFOTOMAPY CENA

 

Cena kursu dostępna w sklepie - link tutaj. Szkolenia możemy układać tematycznie bezpośrednio pod Klienta.

Szkolenie prowadzone jest przez eksperta z wieloletnim praktycznym doświadczeniem z dziedziny fotogrametrii z drona