Jak legalnie latać rekreacyjnie i sportowo FPV dronami?

Zasady wykonywania lotów rekreacyjnych lub sportowych dronami

Loty Rekreacyjne lub Sportowe – kiedy można latać dronem?

Drony bez licencji – czy to możliwe?

Jeżeli latasz dronem lub modelem latającym dla zabawy lub w ramach zawodów sportowych możesz latać :

Pamiętaj jednak, że wykonując loty jesteś odpowiedzialny za zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na bezpieczeństwo ruchu lotniczego oraz spokój i porządek publiczny. Pamiętaj, aby latać jedynie sprzętem, który jest sprawny technicznie. To Ty jako operator jesteś odpowiedzialny za bezpieczne i zgodne z prawem używanie drona lub modelu latającego. Niniejszy artykuł w ogólny sposób omawia zasady wykonywania lotów. Szczegóły znajdują się w przepisach, do których link znajdziesz na końcu artykułu. Każdy operator ma prawny obowiązek zapoznania się z obowiązującymi przepisami i stosowania ich w praktyce.

Co to jest lot dronem FPV z goglami?

FPV (First Person View) – operacje z widokiem z pierwszej osoby– operacje, w których operator pilotuje model latający, nie utrzymując z nim bezpośredniego kontaktu wzrokowego, określając jego położenie w przestrzeni powietrznej przez obraz przekazywany w czasie rzeczywistym na ziemię przez urządzenia zamontowane na pokładzie bezzałogowy statek powietrzny;

Chcesz rozpocząć pierwsze loty rekreacyjne dronem? Nie wiesz jaki model wybrać?

Sprawdź naszą ofertę:

Jakie są ogólne zasady wykonywania lotów?

Jeżeli waga Twojego drona nie przekracza 600g zachowaj bezpieczną odległość od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu oraz osób, pojazdów, obiektów budowlanych niebędących pod Twoją kontrolą (ta odległość nie jest określona przez przepisy w metrach. Jako operator decydujesz jakiej odległości potrzebujesz, aby sprzętem którym latasz nie wyrządzić nikomu krzywdy);

Jeżeli waga Twojego drona lub modelu przekracza 600g powinieneś trzymać się następujących zasad:

 • zachowaj odległość poziomą nie mniejszą niż 100 m od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu (możesz latać w mieście, jeżeli znajdziesz odpowiednio dużo wolnego miejsca);
 • zachowaj odległość poziomą nie mniejszą niż 30 m od osób, pojazdów lub obiektów budowlanych niebędących pod Twoją kontrolą (nie powinieneś latać bezpośrednio nad ludźmi);

Lotnisko drony ironsky dronach licencja UAVO na drony phantom 5 spark 2 inspire 3 DJI ironsky

Chcesz wybrać drona dla początkujących polecanych producentów? Sprawdź dostępne modele i wybierz drona dla siebie!

Niezależnie od masy drona lub modelu, którym latasz, powinieneś stosować się również do następujących zasad:

 • Ty lub osoba pomagająca Ci w lotach powinniście stale utrzymywać kontakt wzrokowy z dronem lub modelem, tak aby łatwo móc określić jego położenie w powietrzu i w razie konieczności uniknąć zderzenia z innymi użytkownikami przestrzeni powietrznej lub przeszkodami (możesz tracić chwilowo kontakt wzrokowy z dronem lub modelem w momencie sprawdzania parametrów lotu przekazywanych przez urządzenia będące wyposażeniem drona lub modelu latającego;
 • jeżeli latasz z widokiem z kamery (FPV) i nie ma z Tobą nikogo kto mógłby obserwować drona lub model, którym latasz, pamiętaj aby nie latać:
 • wyżej niż 50 m nad poziomem terenu
 • w odległości poziomej większej niż 200 m od siebie
 • w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowy lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu (możesz latać w mieście jeżeli znajdziesz odpowiednio dużo wolnego miejsca);

Gdzie nie można latać dronem? Gdzie wymagana jest zgoda na lot?

Pamiętaj, że w polskiej przestrzeni powietrznej są też miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa nie możesz latać lub musisz uzyskać specjalną zgodę na lot w danej strefie. Jeżeli chcesz w prosty sposób sprawdzić gdzie możesz latać, a gdzie nie, odwiedź stronę Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej gdzie znajdziesz odpowiednią aplikację. Poniżej znajdziesz również ogólny opis stref, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

 • Lotniska, poligony i jednostki wojskowe – nad tymi obiektami nie możesz latać;
 • Strefa P – (Prohibited Area) – strefa zakazana – w strefie P możesz latać jedynie za zgodą zarządzającego obiektem objętym daną strefą i na warunkach przez niego określonych;
 • Strefa CTR – (Control Zone) – strefa kontrolowana lotniska oraz Strefa ATZ – (Aerodrome Traffic Zone) – strefa ruchu lotniskowego – w strefach CTR i ATZ możesz latać jedynie na warunkach określonych przez instytucję zapewniającą służbę ruchu lotniczego lub za zgodą zarządzającego daną strefą i na warunkach przez niego określonych. Nie potrzebujesz zgody w przypadku:
  a) wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS dronami lub modelami latającymi o wadze nie większej niż 25 kg w odległości większej niż 6 km od granicy lotniska i do wysokości nie większej niż 100 m nad poziomem terenu;
  b) wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS dronami lub modelami latającymi o wadze lżejszej niż 600 g w odległości większej niż 1 km od granicy lotniska i nie wyżej niż 30 m albo do wysokości najwyższej przeszkody, w tym drzew lub obiektów budowlanych, znajdujących się w promieniu do 100 m od Ciebie;
 • Strefa D – (Danger Area) – strefa niebezpieczna – w strefie D możesz latać jedynie za zgodą zarządzającego strefą i na warunkach przez niego określonych;
 • Strefa MCTR – (Military Control Area) – strefa kontrolowana lotniska wojskowego – w tej strefie możesz latać jedynie za zgodą zarządzającego daną strefą i na warunkach przez niego określonych
 • Strefa MATZ – (Military Aerodrome Traffic Zone) – strefa ruchu lotniskowego lotniska wojskowego – w tej strefie możesz latać jedynie za zgodą zarządzającego daną strefą i na warunkach przez niego określonych;
 • Strefa R – (Restricted Area) – strefa ograniczona – w przypadku dronów i modeli latających jest to strefa obejmująca przestrzeń powietrzną znajdującą się bezpośrednio nad obszarem parku narodowego, w tej strefie wykonujesz loty za zgodą zarządzającego danym parkiem narodowym i na warunkach przez niego określonych
 • Strefa ADIZ – (Air Defense Identification Zone) – strefa identyfikacji obrony powietrznej – strefa ta znajduje się wzdłuż całej, wschodniej granicy Polski. W tej strefie możesz latać po poinformowaniu o lokalizacji i czasie lotów organu służby ruchu lotniczego (ATS) – (Air Traffic Services – służby ruchu lotniczego) odpowiedzialnego za przestrzeń, w której ma być wykonywany lot, lub AMC Polska (Airspace Management Cell – Ośrodek Zarządzania Przestrzenią Powietrzną w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej);

Podstawy prawne o dronach licencja UAVO na drony phantom 5 spark 2 inspire 3 DJI ironsky

Podstawy prawne związane z rekreacyjnym lataniem dronami

Szczegółowe warunki i wymogi dotyczące używania bezzałogowych statków powietrznych w zasięgu wzroku w celach rekreacyjnych lub sportowych opisane są w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

Źródło: ULC


Jeżeli masz pytania zawsze możesz skontaktować się bezpośrednio z pracownikami Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Kontakt do ULC:
e-mail: lbsp@ulc.gov.pl
Tel.: (+48 22) 520-72-57
Tel.: (+48 22) 520-72-71

Lub

Instruktorami i inżynierami Ogólnopolskiego Ośrodka Szkoleń i Egzaminowania Operatorów Dronów IRONSKY

Kontakt do IRONSKY:
e-mail: biuro@ironky.pl
Tel.: 663 944 151
Tel.: 519 410 610

Zapraszamy również do dronowych zakupów w sklepie IRONSKY – Autoryzowanego Delera DJI i Yuneec

IRONSKY SKLEP Z DRONAMI dji-authorized-reseller-1