Facebook
Instagram
YouTube

BVLOS
POZA ZASIĘGIEM WZROKU

 
Zostań operatorem drona! Zapisz się już teraz na nasz specjalny kurs przygotowujący do egzaminu państwowego UAVO BVLOS. 
  • Szkolenie UAVO BVLOS teoria (25h) + praktyka (15h) + symulatory - 6499 zł brutto
  • Szkolenie UAVO BVLOS praktyka dodatkowa 1h - 399 zł brutto
  • Szkolenie UAVO BVLOS teoria 5 dni (25h) - 5499 zł brutto

W cenie zawarty jest kurs teoretyczny, zajęcia praktyczne spędzone z instruktorem oraz wyżywenie (obiadokolacja), ciastka, ciepłe i zimne napoje przez ores trwania kursu.

CEL: pełne przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne do państwowego egzaminu na świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych UAVO BVLOS

GDZIE: Szkolenie odbywa się w Poznaniu lub w Buku, po uzgodnieniu również na terenie całego kraju

KADRA: Zajęcia i szkolenia są prowadzone przez kadrę dydaktyczno - instruktorską, posiadającą kwalifikacje i uprawnienia odpowiednie do rodzaju i zakresu prowadzonego szkolenia lotniczego. IRON SKY, to zespół licencjonowanych operatorów UAV i instruktorów posiadających wszelkie wymagane uprawnienia wydawane przez ULC.

DLA KOGO: Dla kandydatów na operatora bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku / pilotów RPAS BVLOS

JAK TO WYGLĄDA: Szkolenie można realizować na Twoim lub naszym sprzęcie, specjalnie przerobionym w tryb trener-uczeń. Szkolenie odbywa się w ośrodku szkoleniowym, trwa 5 dni, otrzymujesz pełne materiały szkoleniowe, a na końcu egzamin sprawdzający wiedzę, otrzymujesz dyplom ukończenia kursu, masz możliwość darmowego i nieograniczonego korzystania z symulatora lotów podczas szkoleń. Jesteśmy konkretni, ale elastyczni.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE? Zapisy na szkolenia przyjmujemy przez formularz, mailowo biuro@ironsky.pl lub telefonicznie Darek: 519 410 610, Kuba: 663 944 151

lość miejsc dla kursantów jest ograniczona – w celu rezerwacji miejsca na szkolenie, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą zadatku w kwocie 300zł brutto na konto.

DANE DO PRZELEWU:

IRON SKY Dariusz Wąsowicz
ul. Rzeźnicka 3 64-320 Buk
mBank 61 1140 2004 0000 3102 5072 3749
W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko. Rezerwacja. Np. " Marian Nowak. Rezerwacja "

Wykaz przedmiotów szkolenia teoretycznego BVLOS:
L.p.PrzedmiotMinimalna ilość  godzin
 1. Prawo lotnicze 1
 2. Meteorologia 2
 3. Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia 1
 4. Nawigacja w lotach bezzałogowych 2
 5. Procedury operacyjne 2
 6. Osiągi i planowanie lotu 3
 7. Wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym 10
 8. Zasady wykonywania lotów 2
 9. Bezpieczeństwo lotów, sytuacje i procedury awaryjne 2
  Razem: 25
Szkolenie praktyczne BVLOS – ćwiczenia naziemne:
L.p.Ćwiczenia naziemneCzas szkolenia
1. Bezpieczeństwo podczas obsługi naziemnejOkreśla podmiot prowadzący szkolenie
2. Zapoznanie z bezzałogowym statkiem powietrznym oraz urządzeniami służącymi do jego obsługi
3. Transport na miejsce wykonywania operacji lotniczych oraz przygotowanie systemu do użytkowania
4. Obsługa i użytkowanie urządzeń wspomagających start bezzałogowego statku powietrznego (jeżeli są stosowane)
5. Obsługa i użytkowanie stacji kierowania i kontroli lotu
6. Budowa i zasady eksploatacji płatowca
7. Budowa i zasady eksploatacji zespołu napędowego
8. Budowa i zasady eksploatacji układu zasilania energetycznego
9. Budowa i zasady eksploatacji systemów pokładowych
10. Przygotowanie operacyjne do lotu
11 Ocena zdatności do lotu i sytuacje awaryjne – procedury postępowania
12. Przygotowanie operacyjne do lotu
13. Przygotowanie nawigacyjne do lotu
14. Analiza informacji meteorologicznych przed i w trakcie lotu
Szkolenie praktyczne BVLOS – ćwiczenia w locie:
L.p.Szkolenie praktyczne w locieCzas szkolenia
1. Utrzymywanie równowagi w locie po prostej i na stałej wysokościmin. 15h
2. Wprowadzanie w zakręt, wyprowadzanie z zakrętu, krążenie
3. Zmiany wysokości lotu
4. Lot w zadanym rejonie po zaplanowanej trasie
5. Wykonywanie startu
6. Wykonywanie lądowania
7. Sytuacje awaryjne – procedury postępowania