Facebook
Instagram
YouTube

BVLOS
POZA ZASIĘGIEM WZROKU

 
Zostań operatorem drona! Zapisz się już teraz na nasz specjalny kurs przygotowujący do egzaminu państwowego UAVO BVLOS. 
  • Szkolenie UAVO BVLOS teoria (25h) + praktyka (15h) + symulatory - 6499 zł brutto
  • Szkolenie UAVO BVLOS praktyka dodatkowa 1h - 399 zł brutto
  • Szkolenie UAVO BVLOS teoria 5 dni (25h) - 5499 zł brutto

W cenie zawarty jest kurs teoretyczny, zajęcia praktyczne spędzone z instruktorem oraz wyżywenie (obiadokolacja), ciastka, ciepłe i zimne napoje przez ores trwania kursu.

CEL: pełne przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne do państwowego egzaminu na świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych UAVO BVLOS

GDZIE: Szkolenie odbywa się w Poznaniu lub w Buku, po uzgodnieniu również na terenie całego kraju

KADRA: Zajęcia i szkolenia są prowadzone przez kadrę dydaktyczno - instruktorską, posiadającą kwalifikacje i uprawnienia odpowiednie do rodzaju i zakresu prowadzonego szkolenia lotniczego. IRON SKY, to zespół licencjonowanych operatorów UAV i instruktorów posiadających wszelkie wymagane uprawnienia wydawane przez ULC.

DLA KOGO: Dla kandydatów na operatora bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku / pilotów RPAS BVLOS

JAK TO WYGLĄDA: Szkolenie można realizować na Twoim lub naszym sprzęcie, specjalnie przerobionym w tryb trener-uczeń. Szkolenie odbywa się w ośrodku szkoleniowym, trwa 5 dni, otrzymujesz pełne materiały szkoleniowe, a na końcu egzamin sprawdzający wiedzę, otrzymujesz dyplom ukończenia kursu, masz możliwość darmowego i nieograniczonego korzystania z symulatora lotów podczas szkoleń. Jesteśmy konkretni, ale elastyczni.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE? Zapisy na szkolenia przyjmujemy przez formularz, mailowo biuro@ironsky.pl lub telefonicznie Darek: 519 410 610, Kuba: 663 944 151

lość miejsc dla kursantów jest ograniczona – w celu rezerwacji miejsca na szkolenie, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą zadatku w kwocie 300zł brutto na konto.

DANE DO PRZELEWU:

IRON SKY Dariusz Wąsowicz
ul. Rzeźnicka 3 64-320 Buk
mBank 61 1140 2004 0000 3102 5072 3749
W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko. Rezerwacja. Np. " Marian Nowak. Rezerwacja "

Wykaz przedmiotów szkolenia teoretycznego BVLOS:
L.p. Przedmiot Minimalna ilość  godzin
 1.  Prawo lotnicze  1
 2.  Meteorologia  2
 3.  Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia  1
 4.  Nawigacja w lotach bezzałogowych  2
 5.  Procedury operacyjne  2
 6.  Osiągi i planowanie lotu  3
 7.  Wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym  10
 8.  Zasady wykonywania lotów  2
 9.  Bezpieczeństwo lotów, sytuacje i procedury awaryjne  2
  Razem:  25
Szkolenie praktyczne BVLOS – ćwiczenia naziemne:
L.p. Ćwiczenia naziemne Czas szkolenia
1.  Bezpieczeństwo podczas obsługi naziemnej Określa podmiot prowadzący szkolenie
2.  Zapoznanie z bezzałogowym statkiem powietrznym oraz urządzeniami służącymi do jego obsługi
3.  Transport na miejsce wykonywania operacji lotniczych oraz przygotowanie systemu do użytkowania
4.  Obsługa i użytkowanie urządzeń wspomagających start bezzałogowego statku powietrznego (jeżeli są stosowane)
5.  Obsługa i użytkowanie stacji kierowania i kontroli lotu
6.  Budowa i zasady eksploatacji płatowca
7.  Budowa i zasady eksploatacji zespołu napędowego
8.  Budowa i zasady eksploatacji układu zasilania energetycznego
9.  Budowa i zasady eksploatacji systemów pokładowych
10.  Przygotowanie operacyjne do lotu
11  Ocena zdatności do lotu i sytuacje awaryjne – procedury postępowania
12.  Przygotowanie operacyjne do lotu
13.  Przygotowanie nawigacyjne do lotu
14.  Analiza informacji meteorologicznych przed i w trakcie lotu
Szkolenie praktyczne BVLOS – ćwiczenia w locie:
L.p. Szkolenie praktyczne w locie Czas szkolenia
1.  Utrzymywanie równowagi w locie po prostej i na stałej wysokości min. 15h
2.  Wprowadzanie w zakręt, wyprowadzanie z zakrętu, krążenie
3.  Zmiany wysokości lotu
4.  Lot w zadanym rejonie po zaplanowanej trasie
5.  Wykonywanie startu
6.  Wykonywanie lądowania
7.  Sytuacje awaryjne – procedury postępowania