fbpx
Facebook
Instagram
YouTube
Nowe przepisy dla dronów! Duże zmiany w szkoleniach na operatora drona UAVO
Dofianansowania do 80 procent na kursy na drona szkolenia UAVO VLOS BVLOS IRON SKY
Kursy na drona z dofinansowaniem dla województwa Wielkopolskiego – Poznań
16 stycznia 2019
Kup drona DJI w IRON SKY i zyskaj GRATISY wartości nawet 1271 zł kamizelka do drona lądowisko do drona gadżety DJI szkolenia i wsparcie techniczne
Kup drona DJI w IRON SKY i zyskaj GRATISY wartości nawet 1271 zł!
25 stycznia 2019

Nowe przepisy dla dronów! Duże zmiany w szkoleniach na operatora drona UAVO

Dron w locie DJI Inspire zdjęcia i filmy z drona IRON SKY ironsky UAVO

👉Nowe przepisy dla dronów

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 17.01.2019r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.

Rozporządzenie wejdzie w życie 31 stycznia 2019 r. określając nowe zasady wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w polskiej przestrzeni powietrznej.

Wszystkich użytkowników dronów zachęcamy do zapoznania się z treścią nowych przepisów, które dostępne są pod adresem:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/94/1

Ale co się zmieni? Będzie lepiej, czy gorzej? Tak w skrócie piszemy poniżej:

Będzie lepiej, dużo lepiej! Obecnie są to najnowsze przepisy dostosowane do bardzo dynamicznie rozwijającej się technologii lotnictwa bezzałogowego. Kursy VLOS do 5kg będą tańsze, BVLOS w końcu będzie realnie do wykonania, loty FPV z goglami na głowie staną się legalne! Zainteresowany? Czytaj dalej.

LOTY FPV DRONEM DO 2KG

 • loty do wysokości nie większej niż 50m nad poziomem terenu
 • w odległości poziomej nie większej niż 200m od operatora
 • w odległości poziomej nie mniejszej niż 100m od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu

MOŻESZ PRZERWAĆ KONTAKT WZROKOWY Z DRONEM LATAJĄC VLOS

 • Dopuszcza się utratę kontaktu wzrokowego z modelem latającym/BSP w momencie dokonywania przez operatora kontroli parametrów lotu przekazywanych przez urządzenie będące wyposażeniem naziemnym modelu/BSP”.

KONIEC Z PROBLEMAMI STREF NAD PARKAMI NARODOWYMI – STREFY R

 • Strefa dotyczy wyłącznie realnego obszaru nad Parkiem Narodowym, a nie dalszym obszarem poza granicami parku. Takie loty były uciążliwe, bo wiązało się to z obowiązkiem uzyskiwania zgód na lot od dyrekcji parku, mimo tego, że lataliśmy np. w mieście, które znajdowało się kilka kilometrów od granicy parku.

BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ

 • DLA OSÓB BEZ UAVO Załącznik 6
  2) zapewniając w każdej fazie lotu bezpieczną odległość poziomą od innych statków powietrznych, przeszkód, osób lub zwierząt na wypadek awarii lub utraty kontroli nad modelem latającym;
  3) zachowując odległość poziomą nie mniejszą niż 100 m od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu;
  4) zachowując odległość poziomą nie mniejszą niż 30 m od osób, pojazdów, obiektów budowlanych niebędących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora;
 • DLA OSÓB Z UAVO Załącznik 6a
  2) zapewniając pełną kontrolę lotu, w szczególności przez zdalne sterowanie przy użyciu fal radiowych;
  3) zapewniając w każdej fazie lotu bezpieczną odległość od osób, pojazdów lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej niebędących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora na wypadek awarii lub utraty kontroli nad bezzałogowym statkiem powietrznym;

UŁATWIENIE LOTÓW NAD OBIEKTAMI SZCZEGÓLNYMI

DLA OSÓB BEZ UAVO

 • nie wykonuje się lotów m.in. nad terenami zamkniętymi, obiektami jądrowymi, jednostkami wojskowymi i poligonami, osobami i zgromadzeniami osób na wolnym powietrzu, niebędącymi w dyspozycji lub pod kontrolą operatora, w strefie EP R40 Słupsk
 • Loty nad rurociągami paliwowymi, liniami energetycznymi i liniami telekomunikacyjnymi, zaporami wodnymi, śluzami oraz innymi urządzeniami znajdującymi się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne, wykonuje się z zachowaniem szczególnej ostrożności

DLA OSÓB Z UAVO

 • Loty nad terenami zamkniętymi, obiektami jądrowymi, jednostkami wojskowymi i poligonami mogą być realizowane jedynie za zgodą lub na potrzeby zarządzającego danym terenem, obiektem, obszarem lub urządzeniem
 • Loty nad rurociągami paliwowymi, liniami energetycznymi i liniami telekomunikacyjnymi, zaporami wodnymi i śluzami oraz innymi urządzeniami znajdującymi się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne, wykonuje się z zachowaniem szczególnej ostrożności
 • W przypadku operatora z ŚK UAVO będącego osobą małoletnią loty wykonuje się pod nadzorem osoby dorosłej

OSOBY MAŁOLETNIE (13-18 LAT) MOGĄ STARAĆ SIĘ O UAVO

 • Ale w przypadku operatora będącego osobą małoletnią loty wykonuje się pod nadzorem osoby dorosłej. Więc trochę bez większej logiki, bo wyobraźcie sobie Jasiu lat 15 ma uprawnienia UAVO i musi latać pod opieką ojca Zdzisława lat 54, który nie ma zielonego pojęcia o prawie i zasadach wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi.

BVLOS TYLKO DLA OSÓB Z UAVO

 • Loty BVLOS zostały podzielone na 4 rodzaje: OPERACYJNE, SPECJALISTYCZNE, AUTOMATYCZNE i SZKOLENIOWE

LOT BVLOS = ZGODA ULC

 • Należy uzyskać  zgodę od Prezesa ULC na wykonywanie lotów poza zasięgiem wzroku. Wiąże się to z załączeniem dokładnej Instrukcji Operacyjnej, udokumentowaniu posiadanych uprawnień lotniczych, czyli UAVO BVLOS oraz aktualnego ubezpieczenia obejmującego loty BVLOS

SZYBSZY CZAS REALIZACJI LOTU

 • Teraz zamiar lotu BVLOS należy między innymi zgłosić minimum 7 dni wcześniej, a nie tak jak to było wcześniej nawet kilkadziesiąt dni do przodu [sic!]. 

BVLOS – WYSOKOŚĆ LOTÓW

 • W przypadku lotów operacyjnych, specjalistycznych lub szkoleniowych maksymalna wysokość to 120m AGL. W sytuacji gdy lot ma się odbywać w pełni automatycznie dozwolona wysokość to 50m nad terenem lub do wysokości 50m nad najwyższą przeszkodą znajdującą się w promieniu w promieniu 100m od miejsca wykonywania lotu.

OBOWIĄZKOWY WPIS DO EWIDENCJI ULC DRONÓW WYKONUJĄCYCH LOTY BVLOS

 • Wielokrotnie pisałem, że rejestracja dronów jest nieunikniona, najnowsze rozporządzenie przynosi te zmiany. Zarejestrować na ten moment należy wyłącznie drony wykonujące misje poza zasięgiem wzroku. Rozbijesz drona w locie BVLOS, to łatwo będzie można dojść do tego kto jest jego właścicielem. Schemat rejestracji dronów do BVLOS opisaliśmy dokładnie tutaj.

WYMOGI TECHNICZNE DLA DRONÓW LATAJĄCYCH W BVLOS

 • Okazuje się, że gotowce np. DJI Phantom 4 Pro, czy też Inspire 2, Matrice 210, Yuneec Typhoon H Pro, Yuneec H520, czy też każdy inny obecnie popularny seryjnie produkowany bezzałogowy statek powietrzny będzie musiał zostać delikatnie zmodyfikowany, aby mógł legalnie wykonywać misje BVLOS. Wymagane są m.in.:
  • światła nawigacyjne
  • telemetria z bieżącymi parametrami lotu 
  • urządzenie do lokalizacji podstawowej
  • urządzenie do lokalizacji awaryjnej (dodatkowy nadajnik GPS)
  • FAILSAFE
  • rejestrator parametrów lotu
  • kamera do obserwacji otoczenia

 

Najlepsze zdjęcia z drona dronów DJI IRON SKY ironsky fotografia lotnicza z dronów kursy na drona w Poznaniu

Duże zmiany w szkoleniach na operatora drona UAVO

– szkolenie wg zmienionych zapisów rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 9 grudnia 2016 roku w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy Prawo Lotnicze do niektórych  rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków, nazywanego potocznie rozporządzeniem ‘wyłączającym’

 

 1. Zmiany w rozporządzeniu „wyłączającym” wejdą w życie najpóźniej 31 stycznia 2019 roku (wg informacji z RCL).
 2. W obszarze szkoleń pojawiają się następujące, istotne zmiany:
  • Przestaje obowiązywać limit wiekowy dla posiadacza świadectwa kwalifikacji – dopuszczając małoletnią osobę do szkolenia na kurs, podmiot szkolący musi otrzymać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych małoletniego na szkolenie do UAVO. Zgoda ta jest także załącznikiem do wniosku o wydanie UAVO, kopia pozostaje w dokumentacji kandydata w podmiocie szkolącym.
  • Nie ma obowiązku posiadania badań lotniczo-lekarskich przez operatora UAVO z uprawnieniami VLOS do 5 kg – dopuszczając kandydata do szkolenia praktycznego podmiot szkolący musi otrzymać pisemne oświadczenie szkolonego potwierdzające, że jego stan zdrowia pozwala na bezpieczne wykonywanie operacji lotniczych. Drugie oświadczenie tej samej treści będzie integralną częścią wniosku o wydanie UAVO VLOS do 5 kg.
  • Zostanie opublikowany i wprowadzony do użytku nowy wniosek o wydanie UAVO z uprawnieniem VLOS do 5 kg.
  • Nie ma obowiązku i możliwości zdawania egzaminów państwowych na UAVO z uprawnieniami VLOS do 5 kg – egzamin wewnętrzny: teoretyczny i praktyczny organizowany w podmiocie szkolącym jest ostatnim egzaminem kandydata do UAVO poprzedzającym wydanie UAVO.

Wyjaśnienie 1: przed wejściem w życie zmienionego rozporządzenia Prezes ULC opublikuje zalecenia dotyczące przeprowadzania egzaminów wewnętrznych do UAVO VLOS do 5 kg. Będą one zawierały informację o zakresie tych egzaminów, sposobie dokumentowania przebiegu egzaminów oraz wymagań dotyczących instruktora przeprowadzającego te egzaminy.

Wyjaśnienie 2: Instruktor będzie mógł samodzielnie prowadzić egzaminy wewnętrzne po spełnieniu jednego z niżej wymienionych warunków:

 • posiada uprawnienia INS przynajmniej od roku (data uzyskania uprawnienia INS liczona jest przez odjęcie 3 lat od daty ważności uprawnienia INS wpisanego do UAVO)
 • jeśli instruktor posiada uprawnienie INS krócej niż rok – przejdzie szkolenie w ULC dotyczące zagadnień związanych z egzaminem wewnętrznym dla UAVO VLOS do 5 kg (najbliższe w marcu lub kwietniu)
 • jest egzaminatorem państwowym w zakresie VLOS do 5 kg

Wyjaśnienie 3: wraz z nowym rozporządzeniem zostanie opublikowany nowy wniosek – o wydanie UAVO z uprawnieniem VLOS do 5 kg. Będzie on dostosowany do wymagań związanych z tym uprawnieniem. Dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego jak dotychczas pozostaje w dokumentacji ucznia w podmiocie szkolącym (nie dołącza się jej do wniosku).

Wyjaśnienie 4: w związku z tym, że nie przeprowadza się egzaminów państwowych na UAVO VLOS do 5 kg, nie wnosi się opłaty za te egzaminy. Nadal jednak obowiązuje opłata za wydanie świadectwa kwalifikacji.

Wyjaśnienie 5: instruktor nie może egzaminować swojego ucznia gdy: jest małżonkiem, krewnym, powinowatym kandydata do drugiego stopnia lub gdy istnieją inne okoliczności ograniczające jego obiektywizm.

Wyjaśnienie 6: przedłużanie ważności uprawnień lub ich wznawianie nadal leży w gestii egzaminatorów państwowych. Instruktorzy nie mogą przeprowadzać egzaminów przedłużających lub wznawiających ważność uprawnień.

Dorna można zabrać wszędzie ze sobą DJI Phantom

 1. W związku z tym, że egzaminy państwowe i wewnętrzne potwierdzają nabycie przez kandydata do UAVO wiedzy i umiejętności uzyskanej podczas szkolenia, to:
  • Osoby będące w trakcie szkolenia wg „starych” (czyli nadal obowiązujących) programów szkolenia VLOS / BVLOS przechodzą egzaminy państwowe (przeprowadzane przez egzaminatora państwowego) jeśli podejdą do niego przed wejściem w życie nowych przepisów rozporządzenia.
  • Osoby szkolące się do uzyskania uprawnienia VLOS lub BVLOS (A/MR/H/AS) pow. 5 kg lub BVLOS do 5 kg wg „starego” programu, przed przystąpieniem do egzaminu państwowego wg nowych przepisów rozporządzenia, powinny doszkolić się w zakresie różnic między starymi i nowymi przepisami (w zakresie BVLOS następuje duża zmiana, zakres egzaminu co może zaskoczyć osoby nie znające zaktualizowanych przepisów). Obowiązkiem kandydata lub posiadacza UAVO jest zapoznanie się z nowymi przepisami w podmiocie szkolącym. Znajomość tych przepisów zweryfikuje egzaminator LKE.
  • Osoby szkolące się do uzyskania uprawnienia VLOS do 5 kg wg „starego” programu (niezależnie od tego czy zdały już egzaminy wewnętrzne czy nie) po wejściu w życie nowego rozporządzenia, powinny zapoznać się z nowymi przepisami. Obowiązkiem kandydata lub posiadacza UAVO jest zapoznanie się z nowymi przepisami w podmiocie szkolącym. Po wejściu w życie nowych przepisów rozporządzenia osoby te mogą złożyć wniosek o wydanie UAVO VLOS do 5 kg.
  • Osoby, które wyszkoliły się do UAVO VLOS do 5 kg wg ‘starych przepisów’ ale nie zdały egzaminów państwowych (uzyskały negatywny wynik z egzaminu teoretycznego w jednym z podejść lub nie zaliczyły państwowego egzaminu praktycznego):
   • muszą spełnić zalecenia egzaminatora (jeśli takie były określone),
   • po wejściu w życie nowego rozporządzenia dodatkowo muszą przejść ponownie egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny lub tylko praktyczny w  podmiocie szkolącym,
   • po wejściu w życie nowego rozporządzenia, powinny zapoznać się z nowymi przepisami – obowiązkiem kandydata lub posiadacza UAVO jest zapoznanie się z nowymi przepisami w podmiocie szkolącym,
   • egzaminatorzy państwowi zostaną zobowiązani do przekazania do ULC list kandydatów, którzy nie zdali egzaminów państwowych do UAVO VLOS 5 kg.
  • Osoby, których szkolenie VLOS 5-25 kg / BVLOS rozpoczęło się przed wejściem w życie nowych przepisów i zakończy się po ich wejściu, realizują je na dotychczas obowiązujących zasadach, ale nie dłużej niż do 28 lutego 2019 roku. Dzięki temu podmioty szkolące będą miały czas na wdrożenie nowych programów szkolenia i dokończenie zakontraktowanych szkoleń. Do czasu wdrożenia tych programów szkolenie prowadzone jest wg dotychczas obowiązujących – zlecane jest by kursanci przeszli doszkolenie z zakresu różnic między ‘starymi’ a ‘nowymi’ programami. Nowe programy VLOS i BVLOS zostaną przesłanie w ostatecznej wersji jeszcze przed ich oficjalnym opublikowaniem. Podmioty posiadające zatwierdzone indywidualnie programy VLOS i BVLOS zobowiązane są do przedłożenia ich zaktualizowanej wersji lub mogą stosować „nowe” programy wzorcowe.
 2. Wraz z nowymi programami szkolenia opublikowane zostaną nowe zasady egzaminowania, które będą obowiązywały egzaminatorów państwowych oraz instruktorów i będą odzwierciedlały zaktualizowany zakres szkolenia.

Na ten moment (18.01.2019r.) są to zalecenia robocze, które będą stanowić oficjalne zalecenia Prezesa ULC (ten proces trochę trwa, kończy się publikacja w dzienniku urzędowym).

Źródło: ULC

2 Komentarze

 1. Dzięki za informacje ! Przypadkiem trafiłem na ta stronę. Będę wracał 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *