Chcesz odbyć szkolenie na pilota drona z dofinansowania unijnego (UE) korzystając z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) lub Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)?

Dobrze trafiłeś, bo szkolenia na pilota drona z oferty IRONSKY mogą uzyskać do 80% refundacji EFS lub nawet nawet do 100% dofinansowania KFS bezzwrotnego w przypadku mikro przedsiębiorców tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób. Zatem możesz mieć kurs na drona zupełnie za darmo! Nie wiesz jak to zrobić?  Najlepiej od razu skontaktuj się z Nami, przekażemy Ci szereg informacji i skierujemy do właściwego Operatora, który zrealizuje podmiotowy system finansowania w danym województwie. Z pewnością już pojawiły się jakieś pytania w Twojej głowie, postaramy się odpowiedzieć na najczęstsze z nich w poniższym FAQ. Chętnie porozmawiamy 😉

Zespół ekspertów IRONSKY pozostaje do Twojej dyspozycji, najlepiej zadzwoń, jeśli jeden numer nie odpowiada, zadzwoń na drugi lub wyślij SMS:

✉ Email: biuro@ironsky.pl

☎ Darek: 519-410-610

☎ Kuba: 663-944-151

Dofinansowanie do 100% na kurs na drona z (KFS) Krajowego Funduszu Szkoleniowego

szkolenia-na-pilota-operatora-drona-z-dofinansowaniem-ironsky

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

W Planie Funduszu Pracy na rok 2021 na wydatki KFS  przeznaczono kwotę ponad 259 milionów, które czekają na przedsiębiorców i ich pracowników, którzy chcą postawić w tym na rozwój swoich kompetencji. Nabór skierowany jest do właścicieli oraz pracowników wszystkich firm, urzędów, fundacji prowadzących swoją działalność na terenie Polski.

Dlaczego warto zrobić kurs na drona z dofinansowaniem z KFS w IRONSKY?

Tak, papierologii nie ominiemy, dofinansowanie z KFS daje Powiatowy Urząd Pracy, ale chyba warto żeby mieć kilka do kilkunastu tysięcy złotych w kieszeni? Pamiętaj, że to nie jest dofinansowanie na otwarcie działalności, to idealna opcja dla funkcjonującego przedsiębiorcy na podniesienie kwalifikacji bez wydania dużych pieniędzy na często kosztowne szkolenia. Pamiętaj, że pomożemy Ci się w tym odnaleźć.

Jakie koszty kształcenia ustawicznego pracowników mogą być dofinansowane z KFS?

 1. określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą (czyli wszystkie szkolenia realizowane przez IRONSKY)
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenie pilota drona w ramach KFS? 

1) skontaktuj się ze Powiatowym Urzędem Pracy właściwym dla miejsca prowadzenia firmy, w której pracujesz lub którą prowadzisz

2) pobierz wszystkie pliki składające się na wniosek ze strony PUP

3) zgłoś się do nas w celu dobrania szkolenia odpowiedniego do profilu Twojej działalności

 • ✉ Email: biuro@ironsky.pl
 • ☎ Darek: 519-410-610
 • ☎ Kuba: 663-944-151

4) złóż wniosek w PUP

5) podpisz Umowę z PUP o finansowane z KFS

6) jak już dostaniesz pieniądze z PUP na konto firmy, dokonaj płatności za szkolenie na podstawie faktury wystawionej przez IRONSKY

7) zrealizuj wybrane szkolenie

8) rozlicz się z PUP przedstawiając właściwe dokumenty wskazane w Umowie (chodzi o FV, zaświadczenie o ukończeniu kursu itp.)

Dofinansowanie EFS w 3 krokach na przykładzie Poznania, Wielkopolski. Jak zrobić szkolenie UAVO na drona z dofinansowaniem unijnym do 80% w IRONSKY?

Poznań-kurs-na-operatora-drona-dofinansowaniem-z-Unii-Europejskiej

Krok 1

Skontaktuj się z operatorem środków unijnych w Twoim regionie i ustal warunki dofinansowania.

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-wielkopolskie

Okres realizacji projektu: 1.03.2020 –  29.05.2023

PSF wdrażany w regionie w oparciu o system:   refundacja

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:

4 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000.00 zł

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa – 80%

małe przedsiębiorstwo – 70%

średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania:

łącznie poziom dofinansowania na przedsiębiorstwo nie może przekroczyć 80%

branże o największym potencjale – 20%

pracownicy 50+ – 20%

pracownicy o niskich kwalifikacjach – 20%

usługi kończące się zdobyciem kwalifikacji – 20%

miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miast średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcję społeczno-gospodarczą  – nie dotyczy

Operatorzy:

Subregion poznański

WIELKOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

nr tel. 616 563 500

email: info@warp.org.pl

strona internetowa: http://warp.org.pl/uslugi-rozwojowe-warp/

Krok 2

Podpisz umowę z operatorem środków unijnych i poinformuj IRONSKY o wybranym terminie szkolenia, aby stworzyć kurs w BUR czyli Bazie Usług Rozwojowych.

Krok 3

Zapisz się na szkolenie przez BUR i przyjdź na kurs w IRONSKY, wypełnij ankiety i oczekuj na refundację

FAQ – szkolenie na pilota drona z dofinansowania unijnego

Na co mogę uzyskać dofinansowanie?

Możesz uzyskać dofinansowania szkoleń lotniczych na operatora drona UAVO VLOS, BVLOS, INS z oferty firmy IRONSKY  Pozytywnie przeszliśmy wielostopniową weryfikację i uzyskaliśmy akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na świadczenie szkoleń z dofinansowaniem.

Kto może uzyskać dofinansowanie na szkolenia?

Jeśli prowadzisz mikro (<10 pracowników), małe (<50 pracowników) lub średnie przedsiębiorstwo (<250 pracowników) możesz starać się o dofinansowanie u swojego Operatora obsługującego firmy w danym województwie. Jeśli jesteś pracownikiem jednego z powyższych przedsiębiorstw, skontaktuj się ze swoim przełożonym w celu złożenia przez firmę, w której pracujesz takiego wniosku o dofinansowanie.

Jak duże dofinansowanie mogę uzyskać?

Od 50% do 80% w zależności od województwa oraz wielkości przedsiębiorstwa. Refundację możesz uzyskać na siebie i/lub na nawet na kilku pracowników swojej firmy.

Do kogo zwrócić się o dofinansowanie szkolenia UAVO?

Do konkretnego Operatora, czyli instytucji w każdym województwie, która zajmuje się organizacją administracyjną, wsparciem merytorycznym, przyjmowaniem i weryfikowaniem wniosków o dofinansowanie.

Gdzie znaleźć mojego Operatora?

Każde województwo posiada swojego Operatora, znajdziesz ich na stronie PARP pod adresem http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Jak przebiega finansowanie szkolenia?

Za szkolenie płacisz 100% wartości podmiotowi szkolącemu, a następnie występujesz do swojego Operatora o refundację poniesionych kosztów w przyznanej wcześniej wysokości.

Znalazłem mojego Operatora, chcę odbyć konkretne szkolenie i co dalej?

1. Wybierz jedno ze szkoleń z oferty IRONSKY , na które chcesz uzyskać dofinansowanie. Jeżeli szkolenie nie jest wprowadzone skontaktuj się z IRONSKY, wprowadzimy je najszybciej jak się da.
2. Udaj się do operatora w celu wypełnienia wniosku i zapewnienia sobie refundacji.
3. Zapisz się na szkolenie poprzez Bazę Usług Rozwojowych.
4. Zapłać za szkolenie firmie IRONSKY.
5. Przyjdź na szkolenie i oceń je.
6. Skontaktuj się ze swoim Operatorem w celu refundacji kosztów.

Na co mogę uzyskać dofinansowanie?

Możesz uzyskać dofinansowania szkoleń lotniczych na operatora drona UAVO VLOS, BVLOS, INS z oferty firmy IRONSKY  Pozytywnie przeszliśmy wielostopniową weryfikację i uzyskaliśmy akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na świadczenie szkoleń z dofinansowaniem.

Kto może uzyskać dofinansowanie na szkolenia?

Jeśli prowadzisz mikro (<10 pracowników), małe (<50 pracowników) lub średnie przedsiębiorstwo (<250 pracowników) możesz starać się o dofinansowanie u swojego Operatora obsługującego firmy w danym województwie. Jeśli jesteś pracownikiem jednego z powyższych przedsiębiorstw, skontaktuj się ze swoim przełożonym w celu złożenia przez firmę, w której pracujesz takiego wniosku o dofinansowanie.

Jak duże dofinansowanie mogę uzyskać?

Od 50% do 80% w zależności od województwa oraz wielkości przedsiębiorstwa. Refundację możesz uzyskać na siebie i/lub na nawet na kilku pracowników swojej firmy.

Do kogo zwrócić się o dofinansowanie szkolenia UAVO?

Do konkretnego Operatora, czyli instytucji w każdym województwie, która zajmuje się organizacją administracyjną, wsparciem merytorycznym, przyjmowaniem i weryfikowaniem wniosków o dofinansowanie.

Gdzie znaleźć mojego Operatora?

Każde województwo posiada swojego Operatora, znajdziesz ich na stronie PARP pod adresem http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Jak przebiega finansowanie szkolenia?

Za szkolenie płacisz 100% wartości podmiotowi szkolącemu, a następnie występujesz do swojego Operatora o refundację poniesionych kosztów w przyznanej wcześniej wysokości.

Znalazłem mojego Operatora, chcę odbyć konkretne szkolenie i co dalej?

 1. Wybierz jedno ze szkoleń z oferty IRONSKY , na które chcesz uzyskać dofinansowanie. Jeżeli szkolenie nie jest wprowadzone skontaktuj sięz IRONSKY, wprowadzimy je w ciągu kilku minut.
 2. Udaj się do operatora w celu wypełnienia wniosku i zapewnienia sobie refundacji
 3. Zapisz się na szkolenie poprzez Bazę Usług Rozwojowych
 4. Zapłać za szkolenie firmie IRONSKY
 5. Przyjdź na szkolenie i oceń je
 6. Skontaktuj się ze swoim Operatorem w celu refundacji kosztów

SZKOLENIA I DORADZTWO Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM!

Od 2021 nasza oferta poza kursami na drony obejmuje szkolenia, doradztwo oraz strategie marketingowe, które możemy indywidualnie dopasować
do potrzeb danego przedsiębiorstwa.

OFERTA DLA BIZNESU

DORADZTWO I SZKOLENIA
ROZWOJOWE, ZAWODOWE,
MARKETINGOWE,
SPRZEDAŻOWE, SOCIAL MEDIA,
WDROŻENIA RODO, ISO, HACAP.

OFERTA DLA PUNKTÓW GASTRONOMICZNYCH ORAZ HOTELI

SZKOLENIA MENADŻERSKIE,
ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ,
ZARZĄDZANIE PERSONELEM,
SZKOLENIA BARMAŃSKIE, SOMELIERSKIE.

KURSY I SZKOLENIA KOSMETYCZNE

OFERUJEMY SZEROKI ZAKRES SZKOLEŃ KOSMETYCZNYCH.

SZKOLENIA I WDROŻENIA
DLA MEDYCYNY

SZKOLENIA I WDROŻENIA OPROGRAMOWANIA DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH, RODO, ISO.

DORADZTWO DLA MEDYCYNY, POMOC PRAWNA

OFERUJEMY DORADZTWO Z ZAKRESU
TWORZENIA I MODERNIZACJI PODMIOTÓW MEDYCZNYCH

KURSY I SZKOLENIA
DLA LEKARZY

PROWADZIMY SZKOLENIA I KURSY DLA LEKARZY Z ZAKRESU MEDYCYNY ESTETYCZNEJ.

Jesteś zainteresowany szkoleniem dla siebie lub dla swoich pracowników? Masz pytania, skontaktuj się z Nami za pośrednictwem poniższego formularza

  Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

  Przyjmuję do wiadomości, że:
  1. Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jest IRONSKY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Bohaterów Bukowskich 4, 64-320 Buk.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym - wynikającym
  z celów niezbędnych do realizacji szkolenia.
  3. Dane osobowe będą przekazywane i udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które będą przetwarzały dane osobowe w imieniu administratora danych na podstawie zawartej umowy.
  4. Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
  5. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
  8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane w celu profilowania.