Facebook
Instagram
YouTube

EGZAMINY PAŃSTWOWE UAVO

 
Egzamin państwowy na operatora drona UAVO VLOS w Ośrodku szkolenia pilotów dronów IRONSKY.pl
Egzamin państwowy na operatora drona UAVO VLOS w Ośrodku szkolenia pilotów dronów IRONSKY.pl
Egzamin państwowy na operatora drona UAVO VLOS w Ośrodku szkolenia pilotów dronów IRONSKY.pl

Egzamin państwowy składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, podczas których weryfikowana jest wiedza oraz umiejętności przyszłego operatora BSP. Terminy egzaminów ustalamy bezpośrednio z egzaminatorami. Egzaminy odbywają się po uzbieraniu odpowiedniej ilości chętnych wymaganych przez egzaminatora.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES EGZAMINU

► JAKIE DOKUMENTY POTRZEBUJĘ DO EGZAMINU NA ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI UAVO?

/ PRZED EGZAMINEM /

Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego należy przygotować (następnie okazać egzaminatorowi) następujące dokumenty:

 • dowód osobisty
 • polisa OC
 • dowody opłat*
 • badania lekarskie (orzeczenie lekarskie lekarza orzecznika uprawnionego do jego wydawania** TUTAJ lista lekarzy orzeczników.)
 • wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO do pobrania ze strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego (wniosek 43/LPL1 – Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO dostępny na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego TUTAJ)

* Wystarczy potwierdzenie przelewu wygenerowane z banku.
** Orzeczenie lekarskie może zostać wydane przez lekarzy orzeczników przeprowadzających badania lotniczo-lekarskie lub przez centra medycyny lotniczej

/ PO EGZAMINIE /
 • dowody opłat
 • orzeczenie lekarskie (ksero)
 • polisa OC
 • prawidłowo uzupełniony wniosek o wydanie UAVO
 • protokół z egzaminu teoretycznego (jeden egzemplarz z dwóch otrzymanych)
 • protokół z egzaminu praktycznego (jeden egzemplarz z dwóch otrzymanych)

Jeśli masz już powyższe dokumenty, wysyłasz je na adres:

Urząd Lotnictwa Cywilnego
DEPARTAMENT PERSONELU LOTNICZEGO
ul. M. Flisa 2
02-247 Warszawa

Egzaminy UAVO VLOS w IRONSKY.PLSzkolenie VLOS na operatora drona

► KOSZTY EGZAMINU VLOS

RODZAJ CZYNNOŚŒCITYTUŁ PRZELEWUKWOTA
EGZAMIN TEORETYCZNYIMIĘ NAZWISKO/EGZAMIN TEORETYCZNY UAVO VLOS/TAB. 2 CZĘŚĆ I PODCZĘŚĆ 1.1 PKT.555 zł
EGZAMIN PRAKTYCZNYIMIĘ NAZWISKO/EGZAMIN PRAKTYCZNY UAVO VLOS/TAB. 2 CZĘŚĆ I PODCZĘŚĆ 1.2. PKT 3.7108 zł
WYDANIE œŚWIADECTWAIMIĘ NAZWISKO/WYDANIE œŚWIADECTWA KWALIFIKACJI UAVO PO RAZ PIERWSZY/TAB.1 CZĘŚĆ II PODCZĘŚĆ 2.2 PKT 6.144 zł
SUMA207 zł

Opłatę należy przelać na numer rachunku bankowego do opłat ULC:

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 – 247 Warszawa


PRZECZYTAJ WPIS O ZMIANACH OPŁAT ZA EGZAMINY

Dla podanych w powyższej tabeli kwot, ULC stosuje ulgi. Mogą je otrzymać:

 • osoby, które nie ukończyły 21 lat – ulga w wysokości 25% stawki opłaty lotniczej;
 • osoby uczące się, które nie ukończyły 25 lat – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej;
 • osoby niepełnosprawne – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej.

► NIE MASZ DRONA NA EGZAMIN?

Skontaktuj się z Nami! Wypożyczamy drony na egzamin UAVO w IRON SKY.

 • Quadcopter MTOM 2kg (kat. do 5kg) - 180 zł brutto
 • Hexacopter MTOM 4kg (kat. do 5kg) - 280 zł brutto
 • Hexacopter MTOM >5kg (kat. do 25kg) - 380 zł brutto

► JAK DŁUGO BĘDZIE WAŻNE MOJE ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI UAVO?

Świadectwo UAVO jest wydawane bezterminowo, ale uprawnienia w ramach UAVO są ograniczone:

 • uprawnienie podstawowe (VLOS/BVLOS) do 3 lat, data wydania podana jest na licencji
 • uprawnienie dodatkowe (INS) do 3 lat

Świadectwo przestaje być ważne jeśli nie masz ważnego uprawnienia lub badań.