PRZYKŁADOWA INSTRUKCJA OPERACYJNA DLA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

INSTRUKCJA OPERACYJNA

DLA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z rozdziałem 5 (Zasady eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych)  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków INSTRUKCJA OPERACYJNA DLA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH wydawana jest na żądanie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i jest przedstawiana przez podmiot świadczący usługi lotnicze do wglądu;

 

 1. DANE PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI LOTNICZE:

IRON SKY Dariusz Wąsowicz ul. Rzeźnicka 3, 64-320 Buk, NIP 7772993915

Kom: 519 410 610 Kom: 663 944 151 email: biuro@ironsky.pl

 

 1. WYKAZ WYKORZYSTYWANYCH BSP:
 1. DJI Phantom 3 PRO,
 2. DJI Inspire 1 PRO,
 3. DJI S900,
 4. Yuneec Typhoon H,
 5. Yuneec Q500

 

 1. DANE PERSONELU ZE WSKAZANIEM POSIADANYCH UPRAWNIEŃ
 1.  Dariusz Wąsowicz Nr uprawnień: PL.XXXX.UAVO
 2. Jakub Andraszyk Nr uprawnień: PL.XXXX.UAVO

 

 

 1. PROCES ANALIZY RYZYKA WYKONYWANYCH OPERACJI LOTNICZYCH W ODNIESIENIU DO WYKORZYSTYWANYCH BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

Operator jest zobowiązany wykonać analizę ryzyka przed podjęciem operacji, w następującej kolejności:

 1. Ryzyko czynnika ludzkiego w szczególności:

a. samopoczucie oraz sprawność psychofizyczna operatora

b. zagrożenia jakie może nieść operacja dla osób w otoczeniu

c. potencjalne zagrożenia dla operatora i operacji ze strony osób w otoczeniu

 1. Ryzyko lotu w szczególności:

a. warunki meteorologiczne oraz widoczność i oświetlenie

b. przeszkody w tym przeszkody dla sygnału radiowego

c. źródła potencjalnych zakłóceń sygnału radiowego

d. bezpieczeństwo miejsca startu i lądowania w tym rezerwowego miejsca lądowania

 

 1. LISTA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH DOKONYWANYCH PRZED STARTEM I PO LĄDOWANIU
 1. Przed startem:

a. ocena warunków operacyjnych

b. sprawdzenie sprawności BSP w szczególności zespołu napędowego

c. pomiar napięcia akumulatorów

d. załączenie aparatury RC

e. załączenie zasilania BSP

f. sprawdzenie linku RC i telemetrii

g. sprawdzenie jakości pozycjonowania GPS

h. upewnienie się czy można bezpiecznie rozpocząć procedurę startu, ostrzeżenie słowne dla osób postronnych

i. uzbrojenie silników oraz kontrola wychyłów na ziemi

j. start

 1. Po lądowaniu:

a. odłączenie zasilania

b. sprawdzenie temperatury zespołu napędowego oraz akumulatorów

c. sprawdzenie czy nie wystąpiły uszkodzenia mechaniczne statku powietrznego

 

 1. PROCEDURY I ZASADY WYKONYWANIA OPERACJI LOTNICZYCH

Operator jest zobowiązany:

 1. wykonywać operacje lotnicze bezpiecznie dla osób I mienia oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami w szczególności:

a. prowadzić operacje po uzyskaniu odpowiednich zgód w strefach gdzie jest to wymagane

b. posiadać niezbędne dokumenty

 1. przeprowadzić analizę ryzyka
 2. zapoznać się z planem

 

 1. PROCEDURY AWARYJNE:
 1. W przypadku utraty zasięgu RC w trakcie lotu:

a. czekając na załączenie systemu failsafe – RTH zająć pozycję poprawiającą zasięg radiowy

b. upewnić się, że nie ma przeszkód do powrotu BSP w procedurze RTH, jeśli są zadbać o bezpieczeństwo osób I mienia w pobliżu przeszkody

b. przełączyć tryb lotu na ALTHOLD

c. po odzyskaniu kontroli prowadzić operację dalej

 1. W przypadku uszkodzenia zespołu napędowego w trakcie lotu

a. natychmiast lądować w najbliższym miejscu nie zagrażającym bezpieczeństwu osób I mienia

b. ostrzec osoby w pobliżu BSP o awarii I nakazać odsunięcie się na bezpieczną odległość

 

Zaufali Nam

tvn 24
Ubezpiecz drona
Aero festival
Leszno
ULC
Infodron
Hunters
Straż Pożarna
Świat dronów
Systemia
Straż Graniczna
Sano
Buk
Instal Compact

InfoDron

Sklep z dronami i modelami RC. Profesjonalne zdjęcia i filmy z drona. Budowa, serwis i naprawa dronów. Reklama i usługi z drona. 
Polskie Centrum Szkolenia Operatorów Dronów / Pilotów RPAS - Szkolenia UAVO Poznań, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Zielona Góra, Łódź, Leszno, Gniezno, Piła, Bydgoszcz, Warszawa.
Dariusz Wąsowicz tel: 519 410 610 | Jakub Andraszyk tel: 663 944 151 I email: biuro@ironsky.pl
2016 © Copyright www.IronSky.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.