NOWE ROZPORZADZENIE WS. SWIADECTW KWALIFIKACJI

➡ NOWE ROZPORZĄDZENIE WS. ŚWIADECTW KWALIFIKACJI!

Tak, tak, rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji to już kolejne rozporządzenie po tym z 8 sierpnia dotyczącym dronów - pisaliśmy o tym TUTAJ.

Nowe rozporządzenie w sprawie Świadectw Kwalifikacji zostało ogłoszone wczoraj 6.10.2016, a zatem zacznie obowiązywać od 5 listopada 2016.

Do pobrania tutaj: 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1630

Zachęcamy do przeczytania rozporządzenia, bo zajmuje tylko 11 stron A4, z czego właściwego tekstu ze zmianami jest połowa, więc jeśli chcesz mieć zaktualizowaną wiedzę przeczytaj koniecznie :)

CO SIĘ ZMIENIŁO?

 

1. ZMIANY UPRAWNIEŃ PODSTAWOWYCH I DODATKOWYCH

w § 32 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Szkolenie lotnicze w celu uzyskania uprawnienia dodatkowego określającego kategorię oraz masę startową statku powietrznego, wpisanego do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe, może odbywać się metodą samokształceniaprzy uwzględnieniu zakresu wiedzy i umiejętności wymaganych dla tego uprawnienia określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia.”

O co chodzi? A no o to, że jeśli masz już nowe uprawnienienie VLOS lub BVLOS, to masz możliwość zrobić sobie dodatkową kategorię BSP UAV(A), UAV(MR), UAV(H), UAV(AS), UAV(O) albo zwiększyć MTOM na zasadach samokształcena no i bez dodatkowych kosztów związanych z odbyciem szkolenia.

 

2. WYMIANA ŚWIADECTW KWALIFIKACJI NA NOWE

§ 2. 1. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego dokonuje, na wniosek członka personelu lotniczego, wymiany jego świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe, zwanego dalej „świadectwem kwalifikacji operatora (UAVO)”, i uprawnień do niego wpisanych, wydanych na podstawie rozporządzenia zmienianego w § 1, na świadectwa kwalifikacji i uprawnienia do nich wpisane na warunkach określonych w ust. 4.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się najpóźniej 30 dni przed upływem ważności uprawnienia podstawowego wpisanego do świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO).

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje się imię i nazwisko, numer PESEL, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, adres zamieszkania, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wnioskującego.

4. Wymiana, o której mowa w ust. 1, może nastąpić najpóźniej:
1) w dniu upływu ważności uprawnienia podstawowego wpisanego do świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO);
2) w dniu upływu ważności uprawnienia podstawowego, które zostało wpisane do świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO) jako ostatnie – w przypadku gdy do świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO) jest wpisane więcej niż jedno uprawnienie podstawowe.

W skrócie? Należy złożyć wniosek do Urzędu Lotnictwa Cywilnego ✈ w celu otrzymania nowego Ś.K. w terminie najpóźniej na 30 dni przed upływem ważności uprawnienia podstawowego. W nowym Ś.K. będziecie mieli naniesione poprawki z przedziałami wagowymi i wpisami, o czym mowa za chwilę w pkt 3 zmiany kategorii BSP i wagi MTOM.

 

3. ZMIANY KATEGORII BSP I WAGI MTOM

Podsumowując temat  zmian kategorii i wagi jednym zdaniem, zmiany wyszły na lepsze. Z pewnością mogą budzić kontrowersje zapisy traktujące o tym, że od razu dostajesz urawnienia na wszystkie bezzałogowce mając uprawnienia np. na sam MR, ale to już inna historia :)

I kategoria wagowa:

UAV(A), UAV(MR), UAV(H), UAV(AS), UAV(O) < 2kg —> UAV < 5kg

PRZYKŁAD:

Czyli, jeśli KIEDYŚ zdawałeś/aś np. na DJI Phantom 1,2,3,4, to otrzymałeś/aś uprawnienia MR do 2kg, a zgodnie z nowym rozporządzeniem TERAZ masz uprawnienia na wszystkie UAV (wielowirnikowce, samoloy, helikoptery, aerostaty) do 5kg

II kategoria wagowa:

UAV(A) od 2 do 7kg lub od 7 do 25kg –> UAV < 5kg i UAV(A) < 25kg

UAV(MR) od 2 do 7kg lub od 7 do 25kg –> UAV < 5kg i UAV(MR) < 25kg

UAV(H) od 2 do 7kg lub od 7 do 25kg –> UAV < 5kg i UAV(H) < 25kg

UAV(AS) od 2 do 7kg lub od 7 do 25kg –> UAV < 5kg i UAV(AS) < 25kg

UAV(O) od 2 do 7kg lub od 7 do 25kg –> UAV < 5kg i UAV(AS) < 25kg

PRZYKŁAD:

Czyli, jeśli KIEDYŚ zdawałeś/aś np. na DJI Inspire itp lub innym cięższym sprzętem, to otrzymałeś/aś uprawnienia MR do 7kg, a zgodnie z nowym rozporządzeniem TERAZ masz uprawnienia na MR do 25 kg oraz DODATKOWO na wszystkie UAV (wielowirnikowce, samoloy, helikoptery, aerostaty) do 5kg

III kategoria wagowa

UAV(A) od 25 do 50kg lub od 50kg –> UAV < 5kg i UAV(A) < 150kg

UAV(MR) od 25 do 50kg lub od 50kg –> UAV < 5kg i UAV(MR) < 150kg

UAV(H) od 25 do 50kg lub od 50kg –> UAV < 5kg i UAV (H) < 150kg

UAV(AS) od 25 do 50kg lub od 50kg –> UAV < 5kg i UAV(AS) < 150kg

UAV(O) od 25 do 50kg lub od 50kg –> UAV < 5kg i UAV(AS) < 150kg

PRZYKŁAD:

Czyli, jeśli KIEDYŚ zdawałeś/aś np. na monstrualnej maszynie o wadze powyżej 25 kg, to otrzymałeś/aś uprawnienia MR do 50kg, a zgodnie z nowym rozporządzeniem TERAZ masz uprawnienia na MR do 150 kg oraz DODATKOWO na wszystkie UAV (wielowirnikowce, samoloy, helikoptery, aerostaty) do 5kg

Poza tym znika kategoria „O”, czyli „inny bezzałogowiec” a zostaje zastąpione uprawnieniem na „AS”, czyli aerostaty (balony i sterowce).

 

4. KONIEC SAMOKSZTAŁCENIA - UAVO TYLKO PO ODBYCIU KURSU

„1.3.1.1. Uprawnienie VLOS wpisuje się do świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO) po ukończeniu szkolenia teoretycznego i szkolenia praktycznego oraz zdaniu egzaminu państwowego przed egzaminatorem komisji egzaminacyjnej w zakresie wymaganym dla tego uprawnienia.”

 

Po więcej sprawdzonych i rzetelnych informacji zapraszamy na szkolenia operatorów RPA do Naszego ośrodka IRON SKY wpisanego do ewidencji Urzędu Lotnictwa Cywilnego ✈ pod Nr 186RPS-04/2016 uprawnionym do przeprowadzania szkoleń: VLOS, BVLOS, INS.

Pozdrawiamy

Zespół IRON SKY

✉ Email: biuro@ironsky.pl
☎ Darek: 519-410-610
☎ Kuba: 663-944-151

 

Zaufali Nam

tvn 24
Ubezpiecz drona
Aero festival
Leszno
ULC
Infodron
Hunters
Straż Pożarna
Świat dronów
Systemia
Straż Graniczna
Sano
Buk
Instal Compact

InfoDron

Sklep z dronami i modelami RC. Profesjonalne zdjęcia i filmy z drona. Budowa, serwis i naprawa dronów. Reklama i usługi z drona. 
Polskie Centrum Szkolenia Operatorów Dronów / Pilotów RPAS - Szkolenia UAVO Poznań, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Zielona Góra, Łódź, Leszno, Gniezno, Piła, Bydgoszcz, Warszawa.
Dariusz Wąsowicz tel: 519 410 610 | Jakub Andraszyk tel: 663 944 151 I email: biuro@ironsky.pl
2016 © Copyright www.IronSky.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.