NOWE ROZPORZADZENIE W SPRAWIE DRONOW

 

No i jest. Mowa rzecz jasna o nowym rozporządzeniu dotyczącym dronów. Nowa treść została ogłoszona wczoraj 23 sierpnia 2016, zatem jest to całkiem świeży NEWS. 

Dokładnie nazywa się to tak jak widzisz na powyższym screenie, czyli: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków. Rozporządzenie to wejdzie w życie 7 września, czyli po 14 dniach od ogłoszenia.

Całość zajmuje niecałe 9 stron, dlatego jeśli chcesz być na bieżąco i hasła bezpieczeństwo w powietrzu i odpowiedzialność nie są Ci obce, to poświęć chwilę i przeczytaj rozporządzenie, które ściągniesz pod tym adresem:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1317/D2016000131701.pdf

Jako, że jesteśmy Rejestrowanym Ośrodkiem Szkolenia RPAS i w głównej mierze w pracy mamy do czynienia z UAVO, skupiliśmy się na wybraniu co ważniejszych treści dotyczących lotów VLOS (komercyjnych), czyli innych niż rekreacyjne lub sportowe. I tak, w dużym skrócie z ciekawszych zapisów mamy:

 • operator lub obserwator utrzymuje kontakt wzrokowy nieuzbrojonym okiem z bezzałogowym statkiem powietrznym
 • zapewniając w każdej fazie lotu bezpieczną odległość poziomą od osób, mienia, pojazdów, obiektów budowlanych, czyli nie ma określonych odległości dla UAVO, ale 
 • za wszystko odpowiedzialny nadal (i dobrze) jest operator UAV, za wszystko, czyli np. postępowanie w sytuacjach niebezpiecznych, uwzględnienie warunków meteorologicznych, zapewnienie ciągłej i pełnej kontroli lotu...
 • jeśli latasz w BSP o wadze do 25 kg i do wysokości nie większej niż 100 m AGL w strefie kontrolowanej lotniska (np. CTR EPPO, czyli Poznań Ławica) lub w strefie ruchu lotniskowego ( np. ATZ EPPK, czyli Strefa ruchu nadlotniskowego Poznań-Kobylnica) w odległości większej niż 6km od granicy lotniska MOŻESZ LATAĆ BEZ ZGŁOSZENIA
 • co ciekawe loty BSP (Bezzałogowy Statek Powietrzny) o masie nie większej niż 0.6kg mają sporo przywilejów i takiego lotu w CTR (strefa kontrolowana lotniska) zgłaszać nie trzeba trzymając się zasady: wysokość do 30m AGL lub najwyższej przeszkody terenowej (w tym drzew) będącej w promieniu 100m od operatora i minimum 1 km od granicy lotniska poza terenem obiektów chronionych przez strefę P (strefa zakazana)

Jeśli chodzi o nowe wymagania dla operatorów BSP, to pojawiło się to, o czym wspominaliśmy już na Naszych szkoleniach UAVO, czyli:

 • umieszczenie tabliczki znamionowej na dronie z nazwą właściciela, do którego należy BSP
 • posiadanie świateł ostrzegawczych do lotów nocnych (30 min przed wschodem i 30 po zachodzie słońca) i co ważne światła muszą być widoczne również z góry, tak aby pilot samolotu mógł Cię zauważyć, zapis ten nie dotyczy lotów w zamkniętych obiektach budowlanych
 • posiadanie odpowiednio zaprogramowanej funkcji FailSafe
 • noszenie kamizelki ostrzegawczej w trakcie wykonywania czynności lotniczych (tak, tak, chodzi o te odblaskowe "żarówy", w których latamy na szkoleniach)
 • posiadanie do wglądu (na żądanie Prezesa ULC) instrukcji operacyjnej zawierającej konkretne dane takie jak: 

a) dane podmiotu świadczącego usługi lotnicze,
b) wykaz wykorzystywanych bezzałogowych statków powietrznych,
c) dane personelu ze wskazaniem posiadanych przez personel uprawnień,
d) proces analizy ryzyka wykonywanych operacji lotniczych w odniesieniu do wykorzystywanych bezzałogowych
statków powietrznych,
e) listę czynności kontrolnych dokonywanych przed startem i po lądowaniu,
f) procedury i zasady wykonywania operacji lotniczych,
g) procedury awaryjne;

Dla jasności powyższe wymogi nie dotyczą państwowych lotów BSP oraz w przypadku wykonywania lotów w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego
państwa i jego porządku konstytucyjnego przez służby specjalne, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

Na początku opisano też dla jasności parę użytych w rozporządzeniu określeń. Poniżej oryginalna treść kilku z nich:

obserwator – osobę wyznaczoną przez operatora, która poprzez obserwację wzrokową modelu latającego nieuzbrojonym okiem pomaga operatorowi w określaniu położenia w przestrzeni powietrznej modelu latającego oraz w zapewnieniu bezpiecznej odległości od innych statków powietrznych, przeszkód, osób, zwierząt lub mienia;

operator – osobę zdalnie pilotującą model latający;

kamizelka ostrzegawcza – odzież ostrzegawczą o intensywnej widzialności w kolorze żółtym, czerwonym lub pomarańczowym noszoną na odzieży wierzchniej;

kontakt wzrokowy nieuzbrojonym okiem – obserwację wzrokową prowadzoną przez operatora lub obserwatora bezzałogowego statku powietrznego bez pomocy przyrządów optycznych, z wyłączeniem szkieł korekcyjnych noszonych w celu korekcji posiadanej wady wzroku;

szczególna ostrożność – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi, dostosowaniu zachowania operatora lub zabezpieczenia i przystosowania miejsca startu i lądowania bezzałogowego statku powietrznego lub terenu, nad którym lot się odbywa, do warunków i sytuacji zmieniających się podczas wykonywania lotu, w stopniu umożliwiającym bezpieczne wykonanie lotu;

operacje w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS – (Visual Line of Sight Operation) – operacje, w których operator lub obserwator bezzałogowego statku powietrznego utrzymują bezpośredni kontakt wzrokowy z bezzałogowym statkiem powietrznym.

Na koniec skrótowa informacja dla osób bez UAV, które chciałyby polatać rekreacyjnie będąc w zgodzie z prawem:

 • nie polatasz w strefach R, czyli miastach powyżej 25 tys mieszkańców, bo jest zapis że musisz

zachować odległość poziomą nie mniejszą niż 100 m od granic zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu

 • poza tym musisz zachować 

odległość poziomą nie mniejszą niż 30 m od osób, pojazdów, obiektów budowlanych niebędących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora;

UWAGA! No ale jeśli chcesz polatać sprzętem o masie poniżej 0,6 kg to Cię to nie dotyczy! Jupi! :) Czyli wszystkie zabawki „marketowe”, sprzęty typu Syma X5, większość dronów wyścigowych nie objęte są powyższymi ograniczeniami.

Po więcej sprawdzonych i rzetelnych informacji zapraszamy na szkolenia operatorów RPA do Naszego ośrodka IRON SKY wpisanego do ewidencji Urzędu Lotnictwa Cywilnego ✈ pod Nr 186RPS-04/2016 uprawnionym do przeprowadzania szkoleń: VLOS, BVLOS, INS.

http://ironsky.pl/szkolenia-uavo

Pozdrawiamy

Zespół IRON SKY

✉ Email: biuro@ironsky.pl
☎ Darek: 519-410-610
☎ Kuba: 663-944-151

Zaufali Nam

tvn 24
Ubezpiecz drona
Aero festival
Leszno
ULC
Infodron
Hunters
Straż Pożarna
Świat dronów
Systemia
Straż Graniczna
Sano
Buk
Instal Compact

InfoDron

Sklep z dronami i modelami RC. Profesjonalne zdjęcia i filmy z drona. Budowa, serwis i naprawa dronów. Reklama i usługi z drona. 
Polskie Centrum Szkolenia Operatorów Dronów / Pilotów RPAS - Szkolenia UAVO Poznań, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Zielona Góra, Łódź, Leszno, Gniezno, Piła, Bydgoszcz, Warszawa.
Dariusz Wąsowicz tel: 519 410 610 | Jakub Andraszyk tel: 663 944 151 I email: biuro@ironsky.pl
2016 © Copyright www.IronSky.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.